Praktijkprogramma's Platform31

Kennisnetwerk nieuwe binnensteden

Op veel plekken is behoefte aan nieuwe strategieën en oplossingen voor binnensteden en binnenstadsaanpakken. Met het Kennisnetwerk nieuwe binnensteden (KNB) geven Platform31 en Ruimtevolk hier, op verzoek van provincies, vorm aan. Het Kennisnetwerk heeft als doel om de omslag van binnensteden van winkelhart naar multifunctionele, levendige en bruisende centra te versnellen, door professionals hierbij te ondersteunen en te inspireren.

Wilt u op de hoogte blijven van de activiteiten van het kennisnetwerk of partner worden of het laatste nieuws, blogs of publicaties bekijken? Kijk dan op www.kennisnetwerkbinnensteden.nl/

Avondstad

Platform31 verkent samen met Den Haag, Eindhoven, Gouda en Zwolle hoe gemeenten hun binnenstad in de avonduren ten volle kunnen benutten. In het project Avondstad onderzoeken we het gebruik en de beleving van de binnenstad tussen vijf en negen uur ’s avonds. Welke mogelijkheden liggen hier als de winkels sluiten? Wat gebeurt er nu en welke kansen liggen er voor nieuwe programmering en aanpassingen aan de openbare ruimte? Hoe trek je verschillende gebruikers aan? En hoe kun je de identiteit van een gebied beter laten aansluiten bij het (gewenste) gebruik?

Afgerond: pilot Verlichte regels winkelgebieden

Vanuit de nationale Retailagenda gingg Platform31 in het voorjaar van 2015 van start met de pilot ‘Verlichte regels winkelgebieden’. In deze pilot wordt in een aantal winkelgebieden in Nederland geëxperimenteerd met het anders toepassen, wijzigen of schrappen van knellende regels. De hoofdvraag daarbij gaat uit van een fictieve nulsituatie: als we in dit winkelgebied (nog) helemaal geen regels zouden hebben, welke regels vinden we dan minimaal nodig?

Afgerond: experiment Aangename Aanloopstraten

Platform31 gaat samen met o.a. het ministerie van BZK, de Rijksdienst voor Cultureel Erfgoed, externe experts en tien experimentpartners actief aanloopstraten aanpakken om bij te dragen aan compactere winkelgebieden met als doel: toekomstbestendige binnensteden én aangename aanloopstraten.

Dit experiment zoekt pro-actief de hobbels in de weg daarnaartoe en biedt aanloopstraten een wenkend perspectief.

Wat zijn succesvolle strategieën voor verschillende typen aanloopstraten? (Hoe) kun je schuiven met winkels en eigendom? (Hoe) kun je de juiste partijen binden? Welke invulling kun je vinden voor leegstaande en vrijkomende winkels? Wat kost het, wat kan het opleveren en wat zijn bruikbare financiële arrangementen?

Afgerond: Concept Binnenstad

Concept Binnenstad is een research & developmentproces, gericht op innovatie voor de binnenstad, leren van elkaar en sectoroverstijgend teamwork. In Concept Binnenstad ontwikkelen we gezamenlijk nieuwe concepten, functies, diensten en businessmodellen voor binnensteden.

Hoe ziet de toekomst van (verschillende typen) binnensteden er écht uit? Wie heeft (hoeveel) invloed op die toekomst? Wat betekenen andere functies in de binnenstad voor de lokale economie? Kunnen we er nieuwe relevantie en groeisegmenten mee vinden en bedienen? Blijft onze binnenstad de belangrijkste ontmoetingsplaats? Hoe zorgen we dat de binnenstad van en voor iedereen blijft (of wordt)? Dat zijn vragen die we in Concept Binnenstad wilden beantwoorden.

Animatie Concept Binnenstad