Deel deze pagina via:


Vitaminen voor de binnenstad

Nieuws uit kennisdossier Vitale binnensteden wordt vier keer per jaar gebundeld in de nieuwsbrief Vitaminen voor de binnenstad.

Wilt u deze nieuwsbrief ontvangen, stuur dan een mail naar Luca de Boer.


Welke kansen biedt de titel ‘Culturele hoofdstad van Europa’ voor ondernemers?

Leeuwarden-Fryslân is in 2018 de Culturele Hoofdstad van Europa. Een jaar lang laten de Friezen aan de hand van een uitgebreid cultureel programma zien hoe ze het leven vieren en daarbij een gezonde planeet achter laten voor de toekomstige generaties. Cultuur is niet het doel, maar het middel. Maar wat voor invloed heeft deze titel op de transformatie van de binnenstad van Leeuwarden? En welke kansen liggen er voor ondernemers?

Sinds 1985 wordt er jaarlijks een Europese stad uitgeroepen tot Culturele Hoofdstad. In het millenniumjaar 2000 waren er negen Culturele Hoofdsteden, sinds 2001 krijgen ieder jaar twee steden de titel. Samen met Leeuwarden mag ook de Maltese hoofdstad Valletta zich in 2018 Culturele Hoofdstad van Europa noemen.

De raad van ministers van Europa wil door het instellen van de titel het onderlinge contact tussen de Europese volken en het saamhorigheidsgevoel van Europeanen vergroten. Elke stad stelt een jaarprogramma op van culturele evenementen, waarin de geschiedenis van de stad en het culturele erfgoed in het zonnetje worden gezet.

Veel steden krijgen te maken met grote transitie opgaven rondom klimaat, energie en bevolking. Om die uitdagingen het hoofd te bieden is verandering nodig. Kunst en cultuur kunnen deze verandering ondersteunen, bijvoorbeeld omdat het mensen samenbrengt en helpt anders te kijken. Dat is de ambitie van Leeuwarden-Fryslân 2018 (LF2018).

Steden die zich kandidaat stellen als Culturele hoofdstad hebben hoge verwachtingen van het rendement dat de titel oplevert. Onderzoek heeft uitgewezen dat er meer werkgelegenheid komt als een stad Culturele Hoofdstad is. De kosten die voor het behalen van de titel gemaakt worden, betalen zich in de regel driedubbel terug. De titel opent deuren in heel Europa die tot nu toe gesloten zijn. Iedereen wil zich verbinden met de Culturele Hoofdstad. Het levert meer bezoekers, meer toeristen, meer werkgelegenheid en handel op.

Extra bedden en mooie blurring concepten

Iemand die kansen ziet in de stroom toeristen die de titel oplevert is Herman Schreuder, directeur van Hotel Post Plaza B.V.. Schreuder heeft zijn hotel en horecagelegenheid uitgebreid en aangevuld met mooie blurring concepten zoals een eigen bierbrouwerij en koffiebranderij. Daarnaast heeft hij de hotelcapaciteit van het voormalige post- en telegraafkantoor uitgebreid zodat er meer toeristen kunnen blijven slapen. De titel moet ondernemers zoals Schreuder prikkelen om na te denken over manieren waarop zij extra omzet kunnen genereren.

Toch zijn er nog niet veel binnenstadsondernemers die zich melden bij de organisatie van de Culturele Hoofdstad, stelt Oeds Westerhof, directeur Network & Legacy bij de stichting Leeuwarden-Fryslân 2018. En dat terwijl de binnenstad het brandpunt van de activiteiten is. Van alle geplande evenementen vindt iets minder dan de helft in de binnenstad plaats. De andere activiteiten meer in de provincie. Vooral de weekenden bieden een goed gevuld programma en zorgen voor levendigheid in de stad. Voor ondernemers zijn verschillende toolkits beschikbaar met rechtenvrije afbeeldingen, teksten, video’s, logo’s, posters en achtergrond informatie. Daarnaast zorgt de stichting op allerlei manieren voor citydressing.

Geen trucje

De vraag is nu hoe Leeuwarden de positieve vibe die nu gecreëerd wordt ook na 2018 vast kan blijven houden in de binnenstad. “Een bruisende binnenstad is geen trucje” stelt Westerhof ferm, “De kwaliteit van de binnenstadsbeleving wordt bepaald door continuïteit van de activiteiten. We willen verhalen beleefbaar maken en de opgave is om ook ná 2018 magisch te blijven. De enige manier om dat te doen is daar permanent in te blijven investeren. Het klimaat is nu in de stad nog niet op een niveau waarop het zou moeten zijn om deze plek magisch te houden. Maar ik ben overtuigd dat na dit jaar de animo is vergroot. Mensen zullen ervaren dat als je een stad zo presenteert hij ook echt bijzonder wordt.”

De titel Culturele Hoofdstad van Europa biedt geweldige kansen voor Leeuwarden en Friesland in het algemeen en voor de binnenstadsondernemers in het bijzonder. Het is echter wél zaak dat ondernemers die kansen zien en oppakken. De stichting LF2018 kan hierin een waardevolle ondersteunende rol spelen en er ook voor zorgen dat de Leeuwarder binnenstad nog jarenlang profiteert van de positieve vibe die nu gecreëerd wordt.

Kleine Kerkstraat Leeuwarden 2014 (2)

Auteur

Carolijn Saderi, Adviseur Ondernemersondersteuning, Kamer van Koophandel