Deel deze pagina via:


Vitaminen voor de binnenstad

Nieuws uit kennisdossier Vitale binnensteden wordt vier keer per jaar gebundeld in de nieuwsbrief Vitaminen voor de binnenstad.

Wilt u deze nieuwsbrief ontvangen, stuur dan een mail naar Luca de Boer.


Waar zitten die kleine, leuke winkels die de stad zo uniek maken?

Een succesvolle binnenstad kent vele leuke winkels, echter voor veel ondernemers is een fysieke winkel alleen niet meer voldoende. Digitalisering speelt ook hier een grote rol en is niet meer weg te denken uit ondernemersland. Maar hoe pak je dat nu aan als hardwerkende, drukbezette retailondernemer? Een digitale tool en ondersteuning van de lokale overheid helpt. Michael Lek, mede-oprichter van startup GetOn en winnaar KvK Hackathon, stortte zich op dit probleem.

Online stad

De uitdaging voor de Hackathon kwam vanuit het Smart Shopping programma van de gemeente Den Haag; een oplossing vinden die de Haagse winkelier helpt om de stad online te maken. Met dit programma wil de gemeente Den Haag winkelgebieden versterken en samen met het bedrijfsleven en kennisinstellingen stimuleren om nieuwe technologieën toe te passen.

Michael woont in een stad en houdt van het bruisende leven en de diversiteit. Hij ziet de invloed van de oplopende leegstand op de aantrekkelijkheid van de stad. Een paar jaar geleden hielp hij grote ondernemingen met digitaliseringsvraagstukken en kwam ook in aanraking met het kleine mkb. Duidelijk was dat het mkb worstelt om digitaal aangehaakt te blijven. Onderzoek van de KvK naar het gebruik van social media door ondernemers laat zien dat één op de vijf ondernemers niet aanwezig is op social media en in totaal 42% van de respondenten de facto inactief is op social media. Deze ondernemers zijn vaak niet zover om met een omnichannelstrategie te starten. ICT is voor hen lastig door gebrek aan tijd, kennis, budget en vaardigheden.

Uniek aanbod

Michael: “Het is toch een nachtmerrie als ik er aan denk dat er alleen nog maar grote ketens te vinden zijn in een stad. Het is mijn droom om de kleine ondernemers die een stad uniek maken, zichtbaar te krijgen. Wat is bijvoorbeeld het unieke aanbod in Den Haag ten opzichte van Utrecht?”

Educatieve tool voor ondernemers

“Wij helpen de ondernemer met een gratis educatieve tool waarmee zij inzicht krijgen in hun digitale positie. Naast dat het een educatieve tool is, maakt de tool het voor ondernemers ook mogelijk hun online marketing efficiënt te managen vanaf één centrale plek. Hiermee besparen ze geld en tijd en zijn ze er van verzekerd dat ze een goede return on investment krijgen. Met de check van een aantal data zoals basisgegevens van een bedrijf, openingstijden, foto’s, merken en producttypes kom je tot een eerste beeld van de digitale positie van je bedrijf.”

Meten is weten

De gemeente Den Haag is de verbinder tussen startups en ondernemers. Zij ondersteunden GetOn om hun ideeën uit te werken. Een testgroep van 15 winkeliers was erg positief over het gebruik van de tool en inmiddels zijn er in Den Haag 70 ondernemers aangehaakt. Het belang voor gemeenten om dit soort initiatieven te ondersteunen is makkelijk te onderbouwen. Op basis van data die je kunt verzamelen kom je tot inzichten: “Je merkt dat het aantal bezoekers terug loopt in de stad. Voorbeeld; een half miljoen bezoekers minder dan het voorgaande jaar met een bestedingspatroon van 25 euro. Dat is toch 12,5 miljoen euro minder per jaar. Digitale zichtbaarheid kan meer bezoekers naar de binnenstad trekken. 1000 bezoekers meer per jaar maal 400 winkels, dat zijn mooie cijfers.”

Samen sterk

Het verhaal van Michael toont aan hoe samenwerking tussen gemeente, overheid, startups en ondernemers elkaar kan versterken. Win-win voor elke partij en een mooi resultaat waar economische groei, digitale kennisdeling en innovatie door inzet van data elkaar vinden.

Smart binnenstad: van data naar kennis

Overheden, banken en ondernemers verzamelen grote hoeveelheden data over het gebruik van binnensteden: van parkeerdata en mobiliteitsgegevens tot consumentenbestedingen. Slim gebruik van deze data staat nog in de kinderschoenen. Voor diverse binnenstadpartijen blijkt het vooral lastig om al die data daadwerkelijk in te zetten voor het verbeteren van de binnenstad. Platform31 brengt met een quickscan in beeld welke gemeenten zich profileren zich als ‘smart city’ en aandacht hebben voor nieuwe technologie of gebruik van (big) data in de binnenstad. Naast smart-toepassingen in de retail komen ook nieuwe technologie en gebruik van data op het gebied van veiligheid, beleving en mobiliteit aan bod. Hoe krijgt samenwerking rondom data het beste vorm en ontpoppen verschillende smart projecten zich tot een slimme binnenstad?
Meer informatie:

Michael Lek
Michael Lek

Auteur

Carolijn Saderi, Adviseur Ondernemersondersteuning, Kamer van Koophandel