nieuws


Regierol gemeenten noodzakelijk bij publiek-private aanpak leegstand

25-06-2015

In 2014 sloten 18 G32-steden zich aan bij de leerkring Kantoren- en winkelleegstand van Platform31. Om van elkaar en externe experts te leren welke rollen en instrumenten gemeenten kunnen inzetten om leegstand te voorkomen of bestrijden. Belangrijkste conclusie: leegstand kan alleen in publiek-private samenwerking worden opgepakt en gemeenten moeten hierin een regierol nemen.

Lees verder


Stedelijke herverkaveling als oplossing voor leegstand

06-06-2015

Stedelijke ververkaveling is dé oplossing voor het leegstandsvraagstuk. Dat vinden verschillende gemeenten. In 2014 verscheen hierover zelfs een onderzoeksrapportage. Wat is de meerwaarde van dit instrument? Hoe heilzaam is het instrument in de poging de Nederlandse binnensteden aantrekkelijker te maken? John Bardoel, Lars Pijlman en Mathieu Vaessen geven hierop antwoord in het vakblad voor Stedenbouw en Ruimtelijke Ordening (S+RO).

Lees verder


Samen in de startblokken voor toekomstbestendige retail

19-03-2015

Het stadshart van de toekomst moet een visitekaartje zijn voor bezoekers en een ontmoetingsplek waar inwoners zich thuis voelen. Met dit gemeenschappelijke doel voor ogen zetten vertegenwoordigers van overheden en marktpartijen op 17 maart 2015 hun handtekening onder de Retailagenda. Tegelijkertijd werd het startschot gelost voor de uitvoering van twintig afspraken die de sfeer en beleving in de Nederlandse binnensteden moeten verbeteren.

Lees verder


Twaalf gemeenten kijken kritisch naar retailregels

17-03-2015

In het hoofdkantoor van de HEMA in Amsterdam zetten minister Kamp van Economische Zaken en diverse betrokken partijen vanmiddag hun handtekening onder de Retailagenda. Voor 12 winkelgebieden is dit tegelijkertijd de officiële start van het experiment Verlichte Regels Winkelgebieden.

Lees verder


Pop-up retail wint aan terrein

12-02-2015

“Pop-up retail past in mijn ogen in de tijdgeest: meer flexibiliteit, anders omgaan met eigendom en het combineren van on- en offline retail”, zegt Caroline de Jager, eigenaar van Popupsquare en matchmaker die vanuit het DNA van gebieden en ondernemers een geschikte ruimte zoekt voor (tijdelijke) retailers.

Lees verder


Scherpe keuzes tussen kansrijke en kansarme winkelgebieden noodzakelijk

14-10-2014

Nieuwe investeringen zijn hard nodig om winkelgebieden aan te passen aan het veranderende consumentengedrag en om te kunnen concurreren met webwinkels. Maar ondernemers en vastgoedeigenaren durven pas te investeren in winkelgebieden als er duidelijkheid is over de toekomst van dat gebied.

Lees verder


Rol van beleggers en financiers bij
bestrijden leegstand kantoren en winkels

14-07-2014

De beweegredenen van institutionele belegger Syntrus Achmea en vastgoedfinancier FGH Bank bleken confronterend voor de aanwezige ambtenaren, maar leverden ook nieuwe helderheid over het oplossen van de leegstandsproblematiek.

Lees verder


Leerkring leegstand enthousiast over
slimme sloop

27-03-2014

Het vinden van nieuw gebruik gaat voor een aanzienlijk aantal lege gebouwen niet lukken. Er is simpelweg teveel vastgoed van te lage kwaliteit. Waar zet je als gemeente dan op in als er steeds meer kantoren en winkels in je stad leegstaan? Kunnen we op sommige plekken structurele leegstand leren accepteren? En moeten we niet eens veel serieuzer gaan kijken naar de mogelijkheden van sloop, gekoppeld aan slim hergebruik?

Lees verder


Vitaminen voor de binnenstad

Nieuws uit kennisdossier Vitale binnensteden wordt vier keer per jaar gebundeld in de nieuwsbrief Vitaminen voor de binnenstad.

Wilt u deze nieuwsbrief ontvangen, stuur dan een mail naar Saskia Hinssen.