Op de teller: 83 gemeentelijke en 12 provinciale RetailDeals

15 september 2016

Na ondertekening van de eerste tranche gemeentelijke RetailDeals, nu een jaar geleden, haakten steeds meer gemeenten aan op de Retailagenda. De teller staat inmiddels op 83 gemeentelijke RetailDeals. Dit najaar tekenen ook alle twaalf provincies. Dankzij alle activiteiten rondom de landelijke Retailagenda pakken zowel provincies als gemeenten sterker hun rol als facilitator.

Sinds de ondertekening van de eerste RetailDeal staat de retail als sector prominent op de kaart bij overheden en marktpartijen. Het ondertekenen van een RetailDeal is overigens geen doel op zich. Uitgangspunt is het bovenliggende doel van de Retailagenda: inspelen op een veranderende marktbehoefte. Gemeenten moeten hierop actiever inspelen, samenwerken en autonoom beslissen over de invulling van het beleid en de ruimtelijke ontwikkelingen. In de praktijk zijn hier en daar al effecten zichtbaar. Er zijn bijvoorbeeld gemeenten die serieus hun planvoorraad schrappen en niet meer investeren in nieuwe winkelgebieden, maar zich richten op de transformatie van bestaande winkelcentra.

Informatiebehoefte

Dankzij het tekenen van een RetailDeal komen gemeenten ook makkelijker in contact met voor hen interessante andere gemeenten en partijen die met dezelfde vraagstukken worstelen of gemeenten die al verder zijn in het proces en waarvan zij kunnen leren. Het sluiten van een RetailDeal versterkt bovendien de wederkerigheid naar de landelijke partijen van de Retailagenda. Thema’s waarover ze informatie wensen zijn: leegstandpercentages, planvoorraad, bestuurlijke drive en ambtelijke inzet. Daarnaast zijn er nog enkele specifieke onderwerpen, zoals de verlichte regels en specifiek versoepeling van de drank- en horecawet, transformatie, huurwetgeving en specifiek de vraag hoe gemeenten hier mee om kunnen gaan en invloed op kunnen uitoefenen.

Provinciale RetaiDeals

De komende periode ondertekenen ook alle provincies een RetailDeal, die bestaat uit een algemeen en een specifiek gedeelte per provincie. Kennis die elke provincie gaat aanbieden , gaat over cijfers uit de vastgoedmonitor en het koopstromenonderzoek. Ook willen provincies een meer actieve rol oppakken over hoe men leegstand kan voorkomen en hoe zij hiervoor ruimtelijke instrumentarium kunnen inzetten. Met andere woorden: provincies willen actief bijdragen aan een gezonde toekomst van de retailsector.

Meer informatie

Voor meer informatie neemt u contact op met Erik Struijlaart (G32), Erik.struijlaart@g32.nl

Of kijk op de website: www.onsretailland.nl


Vitaminen voor de binnenstad

Nieuws uit kennisdossier Vitale binnensteden wordt vier keer per jaar gebundeld in de nieuwsbrief Vitaminen voor de binnenstad.

Wilt u deze nieuwsbrief ontvangen, stuur dan een mail naar Saskia Hinssen.