Extern nieuws vitale binnensteden

Arnhem krimpt winkelgebied in binnenstad in

Architectenweb, 1 maart 2023

Arnhem wil het winkelgebied in het centrum van de stad inkrimpen. In straten aan de randen van het centrum mogen geen nieuwe winkels meer geopend worden. In de winkelruimte die zo vrijkomt zijn creatieve en ambachtelijke activiteiten mogelijk.

Lees verder


Grootste krimp winkelmarkt voorbij, transformatieopgave blijft groot

Stec groep, 9 februari 2023

De de winkelmarkt staat opnieuw voor onzekere tijden door teruglopende consumptie en oplopende prijzen. Structureel lijkt de grootste krimp in de fysieke winkelmarkt echter voorbij. Vanwege de leegstand in tal van centra blijft de transformatieopgave onverminderd groot. Vastgoedpartijen verhoogden de huren van winkelvastgoed in 2022 met 9%. Inflatie en herstel van de winkelmarkt zijn de belangrijkste factoren. Dat staat in de publicatie ‘marktverwachtingen 2023-2025’.

Lees verder


Winkelleegstand neemt af in Nederland

CBS, 14 december 2022

De winkelleegstand is in Nederland is afgenomen. Was de relatieve leegstand op 1 januari nog 2020 8,91 procent en op 1 januari 2021 8,69 procent, op 1 januari 2022 is de leegstand van winkels teruggelopen tot 8,16 procent. De gemeenten met de hoogste relatieve leegstand van winkels (28 procent) waren Renswoude (Utrecht) en Bergen (Limburg).

Lees verder


Resultaten Binnenstadfonds in Drenthe zichtbaar: aantrekkelijke winkelkernen en leefbare binnensteden

Provincie Drenthe, 7 december 2022

Het Binnenstadfonds is een fonds dat vijf jaar geleden is ingesteld en waar de gemeenten Hoogeveen, Emmen, Meppel, Assen, Noordenveld, Midden-Drenthe en Coevorden een beroep op konden doen om de kwaliteit van hun kernwinkelgebied te versterken en/of vrijkomende winkelruimte te herstructureren. De algemene conclusies:

 • de gemeenten zijn positief over het Binnenstadfonds,
 • dat de rol van de provincie als positief wordt beoordeeld en
 • dat alles op het op het juiste moment samenkwam.

Daarnaast zijn de meeste prestatieafspraken gehaald (of goed op weg).

Lees verder


Supermarkt belangrijke factor binnen succesvolle winkelcentra

Colliers, 17 november 2022

Joshy Ottens dook voor haar afstudeerscriptie in de branchering van winkelcentra. Daaruit blijkt dat branchering zeker een rol speelt in het succes. Zo hebben supermarkten als publiekstrekker een belangrijke rol in het succes, terwijl een groot aandeel mode & luxe vaak gepaard gaat met hogere leegstandscijfers. Maar branchering is zeker niet de enige factor die het succes verklaart. Andere factoren van invloed zijn de bereikbaarheid en parkeergelegenheid, maar ook de uitstraling van een winkelcentrum.

Lees verder


Leefbaarheid in gevaar door druk op winkels

INretail, 7 november 2022

De situatie in de detailhandel is alarmerend. Alleen al door hoge energielasten, steeds hogere huurkosten en stijgende loonkosten boekt het grootste deel van de ondernemers de komende jaren een negatief bedrijfsresultaat. Dat blijkt uit het onderzoek Effecten van kostenstijgingen voor de Detailhandel van Panteia, dat in opdracht van brancheorganisaties in de detailhandel de effecten van deze kostenverhogingen heeft doorgerekend. De brancheorganisaties roepen het kabinet op tot een beter passende tegemoetkomingsregeling voor energiekosten. Verder vragen ze om er nu eindelijk voor te gaan zorgen dat meer werken loont en de loonkosten voor ondernemers dalen. Daarbij past het niet om het wettelijk minimumuurloon vanaf 2024 te baseren op een 36-urige werkweek. Ook wordt het kabinet gevraagd zich uit te spreken tegen extreme indexaties die verhuurders toepassen op de huren van winkelpanden.

Lees verder


Functiemenging is de manier om het buurtwinkelcentrum van nieuw elan te voorzien

Gebiedsontwikkeling.nu, 31 oktober 2022

Structurele leegstand teistert menig buurtwinkelcentrum in Nederland. En dat terwijl het lokale winkelcentrum méér kan zijn dan alleen een plek om de dagelijkse boodschappen te doen. Gebiedstransformatie is dan ook noodzakelijk om het tij van het winkelcentrum te keren. De eerste projecten geven hoop.

Lees verder

Lees ook: onderzoek Het kloppend hart van de wijk van AM.


‘Winkelleegstand in binnensteden voor, tijdens en na de pandemie’

PBL, juni 2022

De coronapandemie heeft een plotselinge en ingrijpende impact gehad op het functioneren van de binnenstad. Winkelstraten stonden ineens leeg, toeristen verdwenen uit het straatbeeld en overal waren de rolluiken dicht. Hoe staat het inmiddels met de vitaliteit van binnensteden en de leegstand van winkels? Deze studie is een vervolg op de publicatie Veerkracht op de proef gesteld van 2020.

Lees verder


‘Vitaliteitsbenchmark centrumgebieden 2022’

Goudappel, juni 2022

Nederlandse centrumgebieden zijn volop in ontwikkeling. Recente nieuwsberichten tonen aan dat de winkelleegstand is afgenomen, onder andere door de transformatie naar nieuwe functies als wonen en werken. Dit betekent niet dat de zorgen om de Nederlandse centrumgebieden voorbij zijn. Elk centrum heeft zijn eigen verhaal en problematiek. Met de Vitaliteitsbenchmark Centrumgebieden brengt Goudappel de aantrekkelijkheid en het toekomstperspectief van de 100 grootste centrumgebieden in Nederland integraal in beeld.

Lees verder


De kwetsbaarheid van de ‘cappuccino-stad’

Rijksuniversiteit Groningen, 28 juni 2022

Doodse binnensteden, waar het leven uit is geslagen door corona en lockdowns. Stadsgeograaf Martin Boisen schreef er midden in de tweede coronagolf een blog over. Een tragisch, zelfs melancholisch beeld, dat volgens hem ook tot nadenken stemt: ‘Hoe kan het dat sommige binnensteden zo doods zijn wanneer de bezoekers thuisblijven? Toerisme bevordert de levendigheid, maar heeft ook de kracht alle andere vormen van levendigheid weg te drukken.’ Hoe is dit zo gekomen? En is het mogelijk het weer om te buigen?

Lees verder


Resultaten koopstromenonderzoek 2021

I&O Research, Bureau Stedelijke Planning en BRO

Uit het grootste koopstromenonderzoek in Nederland ooit (KSO21) blijkt dat ‘winkelen’ in vijf jaar tijd een compleet andere gedaante heeft gekregen. Het onderzoek, gebaseerd op ruim 180.000 enquêtes, levert vijf belangrijke inzichten op. Online winkelen blijft onverminderd populair. De afgelopen vijf jaar is het aantal bezoekers in veel winkelgebieden gehalveerd. De grote binnensteden van Nederland zijn hierbij het hardst getroffen.

Lees verder


Ondersteuning voor aanpak winkelgebieden via Impulsaanpak

VNG, 30 september 2021

De retail in de winkelgebieden van binnensteden en kernen staat sterk onder druk, met structurele leegstand tot gevolg. Verloedering ligt op de loer en binnensteden worden steeds minder leefbaar en aantrekkelijk. Met het programma Impulsaanpak Winkelgebieden wil het rijk lokale projecten stimuleren en ondersteunen die de leegstand in binnensteden terugdringen.

Lees verder


Winkelgedrag is veranderd: ‘Minder mensen op straat, die meer uitgeven!’

Nu.nl / RMC, 9 september 2021

Wat is er nu werkelijk veranderd in de winkelstraten als gevolg van de pandemie. ‘Minder mensen op straat, die meer uitgeven!’, concludeert marktonderzoeker RMC. Ons collectieve winkelgedrag is veranderd onder meer omdat winkelen dringend werd afgeraden tijdens de pandemie, winkels tijdelijk gesloten zijn geweest en we bij online winkelen dubbel digit groeicijfers zagen. Conclusie: shoppers in winkelstraten komen gericht winkelen en kopen meer omdat ze beter voorbereid zijn en meer te besteden hebben. Advies van RMC aan de ondernemers in retail: besteed alle tijd van de wereld aan de binnenkomende klant, want het zijn allemaal kopers met een dikke portemonnee.

Lees verder (RMC)


Leegstand aanpakken: stadscentrum als belevenis

VNG Magazine, 27 augustus 2021

De impact van corona op binnensteden is groot. De donkerste scenario’s gaan uit van een winkelleegstand van 40 procent. Nijmegen heeft daar weinig last van, blijkt uit een rondgang met de wethouder en de binnenstadmanager. Toch wordt ook hier hard gewerkt aan de binnenstad van de toekomst.

Lees verder


Winkelleegstand ondanks corona gedaald, maar niet in grote binnensteden

NOS, 19 augustus 2021

Hoewel fysieke winkels het door de lockdowns moeilijk hebben gehad, is de leegstand van winkelpanden toch gedaald. Het gaat om een lichte daling, meldt winkeldataverzamelaar Locatus: begin dit jaar stond nog 7,5 procent van alle winkelpanden leeg, deze maand is dat 7,2 procent.

Lees verder

Lees ook: De paradox van de winkelleegstand in coronatijd (Locatus)


‘Stilte voor de storm in winkelstraten’

Vastgoedmarkt, 27 juli 2021

Denk niet dat toename van de winkelleegstand zal meevallen nu faillissementen nog uitblijven. De sanering van binnensteden vraagt om regionale samenwerking en professionalisering. Nu al. Dat betoogt Cees-Jan Pen, lector De ondernemende regio aan Fontys Hogescholen in Eindhoven.

Lees verder


Extra geld voor kwakkelende stadscentra

Binnenlands Bestuur, 17 mei 2021

Het kabinet trekt 100 miljoen euro uit voor de herstructurering van winkelgebieden in stadscentra. In een brief aan de Tweede Kamer zegt staatssecretaris Mona Keijzer (ministerie van EZK) te verwachten dat de coronacrisis het verdwijnen van mode, sport en schoenenwinkels verder zal versnellen. Het geld moet gemeenten en marktpartijen helpen om verloedering tegen te gaan.

Lees verder

Lees ook: Corona dwingt gemeenten tot scherper centrumbeleid (Binnenlands Bestuur, 14 mei 2021) – Hoe krijg je het centrum straks weer bruisend? Bericht uit Deventer en Roosendaal.


Bijna 900 winkels minder in 2020

CBS, 20 april 2021

Op 1 januari 2021 waren er 85,5 duizend fysieke winkelvestigingen in Nederland, bijna 900 minder dan een jaar eerder. Deze afname ligt in lijn met de gemiddelde daling sinds 2010, zodat een duidelijke invloed van de coronacrisis vooralsnog niet zichtbaar is. Het aantal winkels in lectuur en schrijfwaren daalde het sterkst, het aantal winkels in computers en software nam het hardst toe.

Lees verder


Retailinnovatie in de praktijk: 7 webinars met praktische tips en ervaring

Najaar 2020: zeven webinars (september 2020 – januari 2021) over retailinnovatie in de praktijk. De Retailagenda organiseert deze voor gemeenten, retailers, vastgoedpartijen en andere professionals die zijn betrokken bij de ontwikkeling van binnensteden en winkelgebieden.

 • 14 december: Met grote sprongen en kleine stappen naar een circulaire retail

Meer informatie en aanmelden


PBL voorziet forse toename van winkelleegstand binnensteden

PBL. 3 december 2020

De coronamaatregelen leggen een hoge druk op de economische vitaliteit van binnensteden. Het aantal passanten in de hoofdwinkelstraten is nog altijd veel lager dan voor corona. Ondernemers komen daarbij in de problemen en ontslaan werknemers. Jongeren en laagopgeleiden worden hierdoor onevenredig getroffen en gemeenten hebben meer uitgaven en minder inkomsten. De analyse die het PBL maakte samen met onderzoeksbureau Locatus over de huidige binnensteden laat een verwachte forse toename zien van winkelleegstand in 2022: een toename van meer dan veertig procent. Dat staat in het PBL-rapport Veerkracht op de proef.

Lees verder


Hoe ontwrichtend is de impact van corona op binnensteden?

SER, 24 november 2020

Lege winkelcentra en failliete horeca. De lockdown en andere coronamaatregelen laten hun sporen na in binnensteden. Wat is de sociaaleconomische impact? En welke oplossingen zijn er om de binnensteden perspectief te (blijven) bieden? Een interview met drie betrokkenen: Emma Briggs (gemeente Eindhoven), Henri de Groot
(SER-kroonlid en hoogleraar regionaal-economische dynamiek) en Krein Bons (directeur Van Harenschoenen).

Lees verder


Alle hens aan dek in de binnenstad

Binnenlands Bestuur, 23 oktober 2020

Opinie (Cees-Jan Pen). Binnensteden staan onder druk en wachten na corona een stevige verbouwing. Dat vraagt lokaal om miljoeninvesteringen en keuzes maken. Provincies gaan voorop, nu de gemeenten nog.

Lees verder


Zo komen grote binnensteden de coronaklap te boven

Stadszaken, 22 september 2020

Er is een opvallende trendbreuk in binnensteden gaande: waar eerder vooral centrumgebieden in middelgrote steden en het midden- en kleinbedrijf het lastig hadden, staan nu de centra van grote steden en het grootwinkelbedrijf (GWB) door het coronavirus juist onder druk. Brancheorganisaties komen daarom met een stappenplan voor het herstel van de economische vitaliteit van grote binnensteden.

Lees verder


Corona als vliegwiel voor Asser binnenstad

Binnenlands Bestuur, 11 september 2020

Na het schrappen van een omstreden outlet center aan de rand van de stad kwam de focus van Assen weer helemaal te liggen op de binnenstad. Met een nieuwe centrumvisie en een beetje hulp van corona gaat de gemeente de leegstand te lijf.

Lees verder


Door corona zijn we nog meer gaan samenwerken dan voorheen

Platform De nieuwe winkelstraat, 4 september 2020

Winterswijk heeft een centrumgebied dat elk jaar veel toeristen trekt. Het gebied heeft een professionele citymarketingorganisatie en VVV, waarin alle ondernemersverenigingen, van winkeliers tot industrie, zijn vertegenwoordigd. Toen corona uitbrak en er maatregelen werden genomen, besloten de ondernemers in het gebied nog meer samen te werken dan voorheen. En met succes! Guido de Vries, opgaveregisseur van Winterswijk, vertelt hoe zij zijn omgegaan met corona.

Lees verder


Vastgoedeigenaren aan zet bij centrumontwikkeling Oldenzaal

Kadaster, 11 maart 2020

De Twentse gemeente Oldenzaal kampt al jaren met leegstand in het centrum. Om het tij te keren, wordt de Binnenstadsvisie vernieuwd. Het Kadaster begeleidde 2 bijeenkomsten om de verbinding op gang te brengen tussen de winkeleigenaren en de gemeente.

Lees verder


 • De handreiking Saneren plancapaciteit is 28 november 2019 gepresenteerd. De handreiking helpt partijen bij het inventariseren van de plancapaciteit voor detailhandel in bestemmingsplannen en geeft aan welke vervolgstappen kunnen worden genomen om tot saneren over te gaan. Meer informatie: artikel over de handreiking Saneren plancapaciteit.

 • Waar zijn de eigenaren? (pdf) (provincie Zuid-Holland, oktober 2019)
  Leegstand in centrumgebieden blijkt structureel. We weten allemaal dat voor een goede leegstandsaanpak het gezamenlijk optrekken van gemeente, ondernemers en eigenaren onmisbaar is. Veel gemeenten hebben echter moeite met het aan tafel krijgen van de eigenaren. Het Kadaster heeft samen met de Provincie Zuid Holland, VNG en tien gemeenten een model voor succesvolle samenwerking met vastgoedeigenaren ontwikkeld. Lees bijgevoegde brochure.


 • Hoe Bodegraven met een bordspel het centrum weer vitaal maakt (Stadszaken, 10 juli 2018)
  Geen virtual of augmented reality in Bodegraven, het startsein voor de uitvoering van de centrumvisie begon met een ouderwets bordspel. Dit is een verhaal van individuele vastgoedeigenaren die elkaar vonden in hun doel om het centrum van Bodegraven weer op de kaart te zetten.
  Lees ook:


Uitgelicht

Smart Distributie & Buy Local

Gezamenlijke online platforms winnen zeker sinds de coronacrisis snel aan populariteit. Dat brengt meteen een aantal vragen met zich mee. Want hoe start je als winkelgebied of centrum een eigen platform? En hoe zorg je ervoor dat het een succes wordt? In de publicatie ‘Smart Distributie & Buy Local – leren van living labs’ worden negen succesfactoren beschreven en is een praktisch stappenplan opgesteld om zelf aan de slag te gaan