Reflectie: leren van het verleden

Zeventig jaar stedelijke vernieuwing

Nadat in 2016 de economische crisis overwonnen is, komt de hoofddoelstelling uit de ISV/GSB-periode – het tegengaan van de concentratie van kwetsbare groepen – in verschillende steden voorzichtig terug op de agenda. Het samenspel van economische, beleidsmatige en maatschappelijke ontwikkelingen lijkt bij te dragen aan segregatietendensen, waardoor verschillen tussen en binnen steden toenemen. Een ontwikkeling die ook wordt geconstateerd in studies van onder andere de WRR en het PBL.

Ook andere vraagstukken dringen zich op omdat ze zich op wijkniveau manifesteren, zoals de verduurzamingsopgave in de gebouwde omgeving, de aanpak van (ondermijnende) criminaliteit en onveiligheid en de transities in het onderwijs en het sociaal domein. Steden zijn nog volop zoekende naar nieuwe manieren om te werken aan vitale wijken, die aansluiten bij de veranderde realiteit. Wat kunnen we leren van de beleidsontwikkelingen sinds de Tweede Wereldoorlog?

Relectie leren van het verleden