Zeventig jaar stedelijke vernieuwing

Al sinds de invoering van de Woningwet van 1901 bestaat er instrumentarium ter vernieuwing van (binnen)steden en wijken. Landelijk beleid kwam pas echt op gang na de Tweede Wereldoorlog en sindsdien is het regelmatig van koers gewijzigd. Kort samengevat is er een ontwikkeling waarneembaar van kaalslag en reconstructie naar stadsvernieuwing, en van stadsvernieuwing naar stedelijke vernieuwing. Van directe beleidssturing, naar financieel aanjagen, naar ondersteuning door kennis en kunde. Een belangrijk omslagpunt was de introductie van het Grotestedenbeleid (GSB) van de jaren negentig tot de begin jaren 2010. De kabinetten-Rutte I en II hebben dit beleid afgebouwd en omgevormd naar een focus op initiatief van onderop.

Omdat het huidige beleid voortkomt uit de eerdere ontwikkelingen, schetsen we eerst de belangrijkste ontwikkeling in stedelijke vernieuwing in de tweede helft van de twintigste eeuw. Onderstaand overzicht beschrijft de structuur van dit kennisdossier. Het figuur hieronder geeft de tijdlijn weer van achtereenvolgende beleidsprogramma’s.

Figuur: Tijdlijn rijksbeleid stedelijke vernieuwing sinds de Tweede Wereldoorlog

PL31 - Tijdslijn Ontwikkeling Wijkenbeleid sinds de Tweede Wereldoorlog
klik op de afbeelding voor een vergroting
Structuur kennisdossier Stedelijke Vernieuwing
Structuur kennisdossier Stedelijke Vernieuwing
wijkenbeleid
Cover-zeventig-jaar-stedelijke-vernieuwing
Download longread (Pdf, 957 kB)