Nieuwe perspectieven voor stedelijke vernieuwing

Wat betekent wijkaanpak anno 2017? Hoe staan onze stadswijken ervoor? Welke problemen tekenen zich af? Welke geldstromen worden aangewend en waar liggen kansen voor nieuwe financieringsmodellen?

In het kennisprogramma Nieuwe perspectieven voor stedelijke vernieuwing gaat Platform31 in samenwerking met het G40-Stedennetwerk op zoek naar vruchtbare aanpakken om de sociale, fysieke en economische kwaliteit van kwetsbare wijken op peil te houden. We brengen de situatie in twaalf deelnemende wijken in kaart en gaan, samen met partijen die actief zijn in deze wijken, op zoek naar nieuwe oplossingen, samenwerkings- en financieringsvormen.

In vier interactieve themabijeenkomsten wisselen beleidsmakers en professionals uit deelnemende steden kennis en ervaringen uit over vernieuwende aanpakken en methodieken. De thema’s zijn pijler-overstijgend: ze raken zowel fysieke als sociale en economische vraagstukken.

Lees de slotpublicatie Aan de slag in kwetsbare wijken (2017).

Relectie leren van het verleden

Bekijk ook

Kennisdossier Stedelijke vernieuwing
Dit kennisdossier geeft u een beeld van de beleidsontwikkeling, de huidige trends en het speelveld waarin partijen in de wijk vandaag de dag opereren. Met publicaties, praktijkvoorbeelden en blogs vertalen we deze kennis naar de dagelijkse praktijk van beleidsmakers en professionals.

Lees verder