Projecten

Hieronder vindt u een overzicht van projecten die betrekking hebben op stedelijke vernieuwing:

Lopende projecten

 • Gebiedsgericht werken aan vitale wijken
  Meer dan ooit ligt het initiatief voor het onderhouden en (her)ontwikkelen van stedelijke gebieden bij gemeenten, burgers, maatschappelijke organisaties en marktpartijen. Hoe kunnen steden hun wijken vitaal maken én houden? Die vraag staat centraal in de Learning community ‘Gebiedsgericht werken aan vitale wijken’.
 • Sturen op gemengde wijken
  Platform31 verkent in 2017 – als vervolg op het lokale Platform31-onderzoek naar menging in Rotterdam – interventies en strategieën om ruimtelijke segregatie en met name concentratie van kwetsbare groepen tegen te gaan. Doet u mee?
 • Met een gezonde dosis lef de wijk in
  Ben jij een gebiedsnetwerker die initiatieven in de wijk weet op te sporen, de mensen aan elkaar koppelt en regelmatig hobbels ervaart vanuit de eigen organisatie? Dan is deze werkplaats geschikt voor jou.
 • Wat Werkt in de Wijk
  Wat Werkt in de Wijk (WWidW) is dé vakgemeenschap voor effectieve wijkinterventies en biedt u een interactief kennisplatform, diverse thema- en partnerbijeenkomsten en trainingsmiddagen waar kennis en netwerk samenkomen.

Afgeronde projecten

 • Nieuwe perspectieven voor stedelijke vernieuwing
  In het kennisprogramma Nieuwe perspectieven voor stedelijke vernieuwing ging Platform31 in samenwerking met het G32-stedennetwerk op zoek naar vruchtbare aanpakken om de sociale, fysieke en economische kwaliteit van kwetsbare wijken op peil te houden.
 • Ecologie van de stedelijke vernieuwing
  Het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties stelde een nieuw onderzoeks- en inspiratiebudget beschikbaar: ‘Ecologie van de Stedelijke Vernieuwing’. Dit budget was inzetbaar als cofinanciering om de uitvoeringspraktijk van de stedelijke vernieuwing van nieuwe handelingsperspectieven te voorzien.
DSC 0932