Storytelling methode in wijkaanpak Meerzicht (Zoetermeer)

In de Zoetermeerse wijk Meerzicht startte de gemeente met een wijkverkenning. Om in gesprek te komen met bewoners, is gebruik gemaakt van een storytellingmethodiek. De methode helpt om laagdrempelig en open met bewoners in gesprek te gaan, zonder verwachtingen te creëren die de gemeente niet kan waarmaken. De verzamelde verhalen geven een unieke inkijk in hoe bewoners betekenis geven aan hun directe woon- en leefomgeving. De rode draden uit deze verhalen helpen de gemeente om kansen en knelpunten te destilleren voor de verbetering van de leefbaarheid en de transitie naar aardgasvrij.

De gemeente gaat in Meerzicht van start met een integrale aanpak om de leefbaarheid te verbeteren en samen met de energietransitie op te pakken. De gemeenteraad gaf de opdracht om te starten met een brede wijkverkenning, om te achterhalen wat de aandachtpunten zijn in de wijk. De gemeente wil hiermee eerst vanuit de wijk de belangrijkste thema’s en vraagstukken ophalen, om daarna pas de opgaven te bepalen waarmee men in de wijk aan de slag gaat. Voor de wijkverkenning ging de gemeente de wijk in om met wijkpartners én bewoners te praten. Vooral dat laatste bleek nog best lastig.

Dit praktijkvoorbeeld komt uit de inspiratiereeks Opgaven Verbinden in de Wijk, een initiatief van het experimentenprogramma Verduurzaming van Kwetsbare Wijken. Lees hier het artikel over de storytelling methode in Zoetermeer.

Zoetermeer, Meerzicht (30)