Flexwonen aan het Van Swinderenhof (Assen)

Er is bij zowel cliënten als bij instituties een groeiende behoefte aan een diverser palet aan woonvormen voor mensen met een psychische kwetsbaarheid of met een verleden van dak- en thuisloosheid. Die behoefte betreft onder meer tussenvormen die de overgang van intramuraal wonen naar zelfstandig wonen in de wijk kunnen faciliteren. Het gaat om projecten met een primaire focus op het wonen, maar waar ook een bepaalde mate van begeleiding en sociaal beheer wordt toegepast. Op veel plekken in het land wordt geëxperimenteerd met tijdelijke woonvormen, onder andere voor mensen met een psychische kwetsbaarheid of een verleden van dak- en thuisloosheid. Eén van die projecten is het Van Swinderenhof in Assen, waar ruimte is voor uitstromers uit de maatschappelijke opvang (MO).

In een gezamenlijke zoektocht naar tussenvormen voor uitstromers uit de MO kwamen woningcorporatie Actium en het Leger des Heils in 2014 tot het project aan het Van Swinderenhof. Actium verhuurt 14 van haar 42 huurwoningen in het hofje aan het Leger des Heils, die deze woningen doorverhuurt aan haar cliënten middels een zorgverleningscontract. De huurders kunnen hier in principe twee jaar wonen zonder omklapcontract. De zelfstandige woningen bestaan uit twee kamers (woonkamer + slaapkamer). Eén van de woningen fungeert als wijkkantoor van waaruit de ambulante begeleiders werken. Door dit project is de leefsituatie voor de hele buurt verbeterd.

Selectie- en toewijzingsproces

 • Het Leger des Heils houdt een wachtlijst bij met kandidaten die gezamenlijk met Actium en de wijkagent wordt besproken. Het Leger des Heils selecteert, Actium screent kandidaten op huurachterstanden en de wijkagent op hun criminaliteitsverleden.
 • Selectiecriteria zijn: geen actieve verslaving, openstaan voor begeleiding en de gezamenlijke doelstelling om uit te stromen en zelfstandig te gaan wonen.
 • Het contract is een zorgverleningscontract met een woon-component, waardoor het als huurcontract gezien wordt en huurtoeslag mogelijk is.
 • Doordat het huurcontract op naam van het Leger des Heils staat, kan in- en uitstroming buiten het woningverdeelsysteem om geregeld worden.

Beheer

 • Er is geen officiële sociaal beheerder of huismeester, maar het Leger des Heils heeft één van de woningen als kantoor/koffieruimte ingericht waar tijdens kantooruren altijd iemand aanwezig is. Buiten kantoortijden fungeert de dichtbijgelegen opvang als achterwacht.
 • Het aanwezige steunpunt van het Leger des Heils fungeert ook als een soort buurtcentrum. Buurtbewoners kloppen ook aan voor een vraag of een praatje. Zo wordt een oogje in het zeil gehouden in de kwetsbare wijk Lariks.
 • Er zijn huisregels, maar daar wordt per bewoner ook vaak maatwerk op geleverd.
 • Elke drie maanden wordt een ‘deelnemersoverleg’ georganiseerd, onder andere om met nieuwe bewoners kennis te maken.

Zorg en begeleiding

 • Begeleiding bestaat uit minimaal een gesprek van een uur per week, maar bewoners mogen altijd even binnenlopen als het kantoor open is.
 • Per bewoner wordt een zorgplan bijgehouden, gebaseerd op het spinnenweb van positieve gezondheid en naar de methodiek van ‘herstel gewone leven’.
 • Zorg en begeleiding van het Leger des Heils is gekoppeld aan het huurcontract en daarmee verplicht.
 • Ook zelfstandige wonende buurtbewoners krijgen ambulante begeleiding van het Leger des Heils.

“Ik had niet door dat verhuizen zo’n levensgebeurtenis zou zijn. Ik ben manisch geworden en daarna depressief. Ik heb hier ook nog een psychose gehad. De gesprekken met het Leger des Heils hebben me er doorheen geholpen. Ze zeiden vaak: “Kom even koffiedrinken.” Dat is vier à vijf maanden nodig geweest. In een woonsituatie als deze heb je sneller stabilisering voor elkaar. De dames [van het Leger des Heils, red] zien het als ik anders uit m’n ogen kijk. Ik heb gemerkt dat ze me er vaak nog eerder op attendeerden, dan dat ik het zelf door had.”

Bewoner Van Swinderenhof

Meer lezen over tijdelijke woonvormen voor zorgdoelgroepen? Dit praktijkvoorbeeld is onderdeel van het rapport Flexwonen als opstap naar zelfstandig wonen (september 2020).

swinderenhof-assen
 • Start: februari 2014
 • Woningen: 42 woningen van 32 m2
 • Huurprijs: 484,00 euro per maand (inclusief servicekosten)
 • Aard gebouw: bestaande portiekwoningen
 • Tijdelijkheid: tijdelijk contract
 • Doelgroep: uitstromers MO en reguliere huurders
 • Begeleiding/beheer: Leger des Heils
 • Eigenaar: woningcorporatie Actium