Bewonersinitiatieven ondersteunen met de Leefbaarheidsalliantie (Gelderland)

In 2017 startte de provincie Gelderland met een eigen leefbaarheidsprogramma: de Leefbaarheidsalliantie. Samen met Plattelandsjongeren Gelderland, Vereniging Dorpshuizen en Kleine Kenen (DKK) en Zorgbelang Inclusief geeft Spectrum uitvoering aan dit programma. Het programma ondersteunt bewonersinitiatieven die de leefbaarheid versterken, met het uiteindelijke doel om de leefwereld en systeemwereld meer met elkaar te verbinden en meer vanuit bewoners te laten ontstaan.

De Leefbaarheidsalliantie probeert koppelkansen in de wijk te benutten door op een slimme manier verschillende thema’s, initiatieven en initiatiefnemers met elkaar te verbinden. Zo komen systeem- en leefwereld dichter bij elkaar. In 2019 sprak Platform31 met Charlotte Post, adviseur leefbaarheid en duurzaamheid en namens Spectrum actief in de Leefbaarheidsalliantie. Lees hier het interview met Charlotte Post over de Leefbaarheidsalliantie.

Charlotte-Post
Charlotte Post