6. Dubbel duurzame oplossingen in de Abdij- en Torenbuurt (Tilburg)

Omdat verduurzaming niet alleen over huizen gaat, maar ook over mensen, ontwikkelde de Tilburgse woningcorporatie Tiwos het ‘Dubbel Duurzaam’-principe. Tegelijk met de renovatie van de Abdij- en Torenbuurt zoeken corporatie en gemeente ook naar duurzame oplossingen voor andere problemen van bewoners.

In de Tilburgse Abdij- en Torenbuurt komen veel verschillende opgaven samen. Er speelt veel achter-de-voordeurproblematiek en er wonen relatief veel kwetsbare doelgroepen. Bewoners ervaren veel overlast, maar de meldingsbereidheid en betrokkenheid bij de buurt is laag. Bewoners en professionals missen een ontmoetingsplek en maken zich zorgen over hun buurt. Fysiek is de wijk aan een opknapbeurt toe. Voor de komende jaren staat een grote vastgoedopgave gepland, waarbij de woningen energiezuinig worden gerenoveerd en de eengezinswoningen ‘aardgasvrij-ready’ worden gemaakt. Van meet af aan ziet Tiwos de eigen vastgoedopgave als een kans om ook andere opgaven in de wijk aan te pakken.

Met Lego de buurt opbouwen

Om ideeën op te doen over de gewenste ontwikkeling van de buurt organiseerde Tiwos eind 2018 ‘Legosessies’ met bewoners en wijkprofessionals van gemeente, welzijnsorganisatie ContourdeTwern en politie. Eerst bouwden de deelnemers de huidige situatie van de Abdij- en Torenbuurt na. Daarna kreeg iedereen de opdracht om tot een gezamenlijk bouwwerk te komen van hun droombuurt. De Legosessies vormden het startpunt van een gezamenlijk buurtplan met een maatregelenprogramma waarmee men vier jaar lang aan de slag gaat in de buurt.

Samen achter de voordeur

Naast de aandacht voor de ontwikkeling van de buurt besteedt Tiwos aandacht aan de individuele bewoners. In het najaar van 2019 startten Tiwos, ContourdeTwern (welzijn) en IMW (maatschappelijk werk) met achter-de- voordeurgesprekken. Buurtbeheerders, opzichters en leefbaarheidsconsulenten van Tiwos trokken samen op met een sociaal werker van ContourdeTwern. Het doel van deze ‘dubbel duurzaam’-gesprekken was tweeledig. Enerzijds wilde Tiwos met haar huurders in gesprek om voldoende steun op te halen voor de renovatieplannen en om een woningscan uit te voeren. Anderzijds ging het gesprek over hoe het met die huurders ging en leerde Tiwos hen beter kennen.

Meer lezen

Dit praktijkvoorbeeld komt uit de inspiratiereeks Opgaven Verbinden in de Wijk, een initiatief van het experimentenprogramma Verduurzaming van Kwetsbare Wijken. Lees hier het artikel over de dubbel duurzame oplossingen in Tilburg.

torenbuurt-tilburg