Zorgverzekeraars in de wijk

Krachtige bewoners die gezond, veerkrachtig en gelukkig zijn. Dat is het motto van de convenanten die Gemeente Rotterdam sloot met de zorgverzekeraars Zilveren Kruis en VGZ. Samen trekken ze op in de ontwikkeling van vijf wijken: het Oude Noorden, Crooswijk, Bloemhof/Hillesluis, Ommoord/Lage Land en Lombardijen. In het Oude Noorden resulteerde dit onder meer in een nieuwe Moestuin die de bewoners beheren. Daarmee willen ze eenzaamheid en overgewicht bij moeders en kinderen tegengaan.

Zorgverzekeraars werken samen 1

Moestuin als win-win-project

Gemeente en verzekeraar werken samen en haalden gezamenlijk specifieke gezondheidsvraagstukken op in de bovengenoemde wijken. De prioriteit ligt op deze wijken, omdat de gezondheidsmonitor aangeeft dat hier veel mensen wonen met een slechte gezondheid. en vanuit de zorgverzekeraar bekend is dat hier hoge zorgkosten gemaakt worden, waarbij niet gezegd is dat er ook onterecht zorg wordt geleverd.

Om de gezondheidssituatie te verbeteren zijn verschillende initiatieven en projecten gestart, waaronder een buurtmoestuin in het Oude Noorden. Het idee is om het overgewicht bij moeders en kinderen en inactieve 50-plussers in de wijk tegen te gaan. In de tuin ontmoeten bewoners elkaar, zijn ze meer in beweging door het tuinieren en ze komen direct in aanraking met gezonde voeding als groenten en fruit.

Ook heeft de buurtmoestuin sinds de opening een aantrekkingskracht op voorbijgangers en grote groepen kinderen. Wekelijks maken voorbijgangers een praatje, helpen ze mee of kijken aan het eind van de dag wat er nog over is van de oogst.

Kortom: het is een win-win-project. De gemeente Rotterdam gaf lege gebieden weer levendige functies. En de zorgverzekeraars hopen hiermee een gezonde leefstijl te stimuleren.

Zorgverzekeraars werken samen 2

Bottom-up aanpak

In de wijken Crooswijk en Oude Noorden spraken vertegenwoordigers van gemeente Rotterdam en VGZ met actieve bewoners en sociale en medische professionals uit de wijk, zoals huisartsen, fysiotherapeuten, welzijnsorganisaties en sociale wijkteams. Inmiddels houdt het wijkteam Oude Noorden spreekuur in huisartsenpraktijken. En lichten de huisartsen op hun beurt het wijkteam in bij vermoeden van sociale problemen, zoals huiselijk geweld.

Door de samenwerking tussen huisarts, wijkteam en soms zelfs de specialist uit het ziekenhuis, wordt de vraag van cliënt/patiënt veel meer als totaal bekeken. De zorgverzekeraar weet door deze aanpak welke gezondheidsproblemen er zijn en kan de zorginkoop daarop aanpassen. Ze kunnen bijvoorbeeld met het lokale ziekenhuis afspreken dat bepaalde specialisten zich inzetten in de wijk. Bijvoorbeeld dat een specialist een dag in de week werkt vanuit een huisartsenpraktijk. Dit scheelt in de kosten en voor de bewoners biedt dit meer zorg op maat dichtbij.

Zorgverzekeraars werken samen 3

Lessen: zet woorden om in daden

Zorgverzekeraars en gemeenten hebben dezelfde belangen in de wijk, namelijk gezonde, veerkrachtige en gelukkige bewoners. Met hun aanpak willen ze bewoners in hun kracht zetten, zodat ze minder vaak een beroep doen op ondersteuning en zorg. Bij een convenant is het belangrijk woorden om te zetten in daden. Stel daarom zowel vanuit de gemeente als de verzekeraar voldoende capaciteit (menskracht voor de uitvoering) beschikbaar.

Ook denken velen ten onrechte dat verzekeraars een pot met geld hebben voor projecten. Gemeente en zorgverzekeraar werken vanuit een verschillend (financieel) domein. De kracht van de samenwerking zit in het versterken van elkaars financiering als het om bepaalde groepen burgers gaat. Zorgverzekeraars hebben niet zoals gemeenten subsidiemogelijkheden, zij voeren de wet uit (zorgverzekeringswet en wet langdurige zorg), hun geld komt uit de polissen van verzekerden en moet dus ook weer ingezet worden voor de verzekerden. De bijdrage van verzekeraars zit daarom vooral in de kennis die zij opdoen over de wijk, zodat zij hun afspraken met zorgaanbieders kunnen aanpassen aan de specifieke zorgvraag.

De gemeente kan wèl wijkgerichte projecten financieren. Wat zowel gemeente als zorgverzekeraar nodig hebben is dat alle neuzen dezelfde kant op staan en er goed samengewerkt wordt in de wijk tussen professionals uit het medische en het sociale domein.

Andere oplossingen in de wijk:

Andere initiatieven die de gemeente en VGZ samen opzetten is het opleiden van bewoners tot leefstijlcoaches. Zij helpen buurtbewoners naar een meer gezonde leefstijl bijvoorbeeld door meer bewegen/sporten. Zie ook: Mensen uit het oude noorden moeten gezonder gaan leven.