Shared living in The Student Hotel

Het voormalige verzorgingshuis Limburg Stirum Huis ombouwen tot een nieuw woonconcept voor jongeren. Dat lukte in de Haagse Schilderwijk. Sinds september 2014 huren studenten kant-en-klare kamers en collectieve ontmoetings- en recreatieruimtes in The Student Hotel. Per nacht, voor een week of gedurende een heel collegejaar. Het getransformeerde pand in Den Haag telt maar liefst 310 kamers. Al zit de aantrekkingskracht van dit woonhotel vooral in de gemeenschappelijke voorzieningen. Naast de geijkte keuken, huiskamer en wasruimte, biedt The Student Hotel ook een bibliotheek, studeerruimte, fitnesszaal, coffeecorner, 24-uursreceptie en restaurant. Hier ontmoeten studenten elkaar, studeren ze er, koken ze samen en delen elkaars ervaringen. Kortom: het Student Hotel staat symbool voor shared living.

Student hotel 2

‘Bazaar of Ideas’

In 2009 kocht The Student Hotel het complex over van de zorgorganisatie en werd het bestemmingsplan gewijzigd naar een hotelfunctie. Er volgde een grootscheepse renovatie met behoud van de karakteristieke eigenschappen. De Amerikaanse investeringsmaatschappij Carlyle Groep en The Student Hotel investeerden bijna 25 miljoen euro in de aankoop en verbouw. Het pand in Den Haag bleek aan de kleine kant voor een dekkende exploitatie van de bar en het restaurant. Daarom werd er voor de Haagse vestiging een nieuw verdienmodel uitgewerkt door extra voorzieningen toe te voegen, aansluitend aan het aanpalende winkelcentrum De Bazaar. De nieuwe klaslokalen, overlegruimten, werkruimten voor start-ups en de congreszaal werden herdoopt tot ‘Bazaar of Ideas’. De uitbreiding versterkte het concept van The Student Hotel dat is gericht op studeren en onderwijs. Gedurende het hele proces is nauw samengewerkt met de gemeente Den Haag, de Haagse Hogeschool, Universiteit Leiden, de TU Delft en Staedion.

Student hotel 3

Studentenhuisvesting met potentie

Den Haag is met haar Haagse Hogeschool één van de grotere studentensteden in Nederland. De stad telt meer dan 35.000 studenten, waarvan 5.000 internationale studenten. Sinds de komst van de Leidse Universiteit en de internationalisering van de Haagse Hogeschool ontstond er een groeiende behoefte aan kamers. Door het tekort aan jongerenhuisvesting heeft de vestiging van een Student Hotel goede kans van slagen. De Haagse vestiging ligt aan de rand van de Schilderswijk nabij station Holland Spoor. De Carlyle Groep en The Student Hotel zien marktpotentie in het segment van luxe studentenwoningen voor buitenlandse studenten. Huren variëren tussen de 600 en 900 euro per maand (een fiets is inbegrepen). Het overgrote deel (>90%) zijn buitenlandse studenten. Inmiddels hebben Rotterdam, Luik en Amsterdam ook een Student Hotel.

Student hotel 4

Lessen: vrijheid om te ondernemen

Voor een commercieel concept en merk denken in de woningmarkt is vrijheid voor ondernemerschap nodig. Het nieuw woonconcept is uitgewerkt in vestigingen in verschillende steden. The Student Hotel denkt vanuit de wens van de doelgroep en houdt vast aan de eigen standaard. Het woonhotel kent geen puntensysteem, maar vraagt een prijs waarvan zij denkt dat het kosten mag. Dat levert flexibiliteit vanwege het combineren van functies en een commerciële exploitatie. Door de belemmeringen op de huurmarkt weg te nemen en de regels van het woningwaarderingsstelsel wat meer los te laten, wordt investeren aantrekkelijker. De Carlyle Groep is ingestapt omdat jongerenhuisvesting een relatief laag risico heeft: de vraag naar studentenkamers overstijgt het aanbod.

[*] Het artikel is een bewerking van de case uit de publicatie Transformatie zorgvastgoed, juni 2015.

Student hotel 6
Student hotel 5
Student hotel 7