Irenehof Peel en Maas

Irenehof is een tijdelijk demontabel wooncomplex met twintig zelfstandige woningen: vier 4-persoonswoningen voor kleine gezinnen van 60 vierkante meter en zestien woningen van 30 vierkante meter voor twee personen. De Irenehof werd in drieënhalve maand gebouwd en blijft ongeveer tien jaar staan. Bijzonder: het gebouw is demontabel en daardoor op elk gewenst moment verplaatsbaar. Bovendien zijn alle materialen herbruikbaar.

Tijdelijke Bewoning Irenehof Peel en Maas

Tijdelijk huurcontracten

De huurcontracten lopen twee jaar, met een mogelijkheid tot verlenging van een half jaar. Dit ter overbrugging van de wachttijd om in aanmerking te komen voor een reguliere huurwoning. Hiermee loopt het project vooruit op de landelijke wetgeving die in de maak is om de mogelijkheden van tijdelijke huurcontracten te verruimen. Ondanks de bijzondere contractvorm is de procedure voor een woning in Irenehof niet anders dan bij andere sociale woningen van Wonen Limburg: iedereen die in aanmerking komt voor een sociale woning mag reageren.

Een mix van doelgroepen

In de praktijk melden zich alleen woningzoekenden die snel een woning nodig hebben, zoals arbeidsmigranten, scheidingsgevallen, starters en sinds kort ook vergunninghouders. De groepen wonen volledig door elkaar in het complex. De verhuurder stelt geen extra voorwaarden aan de potentiële bewoners, behalve dat ze tijdens hun verblijf in de Irenehof aantoonbaar moet reageren op andere woningen. Ook het beheer is niet anders dan bij het overige bezit van Wonen Limburg.

Nieuw woningaanbod voor iedereen

De insteek ‘nieuw woningaanbod voor iedereen’ leidde er waarschijnlijk toe dat omwonenden geen bezwaar maakten tegen het project. Dit zou bij een project voor alleen arbeidsmigranten of statushouders anders kunnen uitpakken. Dat de vraag naar woningen met tijdelijke huurcontracten groot is in de regio, blijkt uit het aantal inschrijvingen bij de aanvang van het project: 180 inschrijvingen voor 20 woningen. De bezettingsgraad in de Irenehof is daarom ook nagenoeg 100 procent.

Lessen: vernieuwende samenwerking

Het project werd mogelijk gemaakt door de vernieuwende samenwerking: de lokale bouwer Neptunus deed een voorinvestering door een nieuw demontabel concept te ontwikkelen. Dit concept en uiteindelijk ook het gebouw zelf kan de bouwer verder vermarkten. Wonen Limburg stelde eigen grond ter beschikking en huurt de appartementen van het bouwbedrijf. De corporatie verhuurt en beheert het complex. De gemeente ontwikkelde het beleid dat midstay-verblijf en de verdere infrastructuur voor het project mogelijk maakt.