Nieuw concept verzorgingshuis in Voorst

In het Gelderse Voorst geeft de dorpsgemeenschap vorm aan een nieuw concept in het verzorgingshuis De Benring. Woonzorgcoöperatie, Habion en de zorgorganisaties Trimenzo en ’s Heerenloo ontwikkelen een vitaal wooncomplex met 74 appartementen voor kwetsbare ouderen en mensen met een verstandelijke beperking. De initiatiefnemers gaan uit van vier principes: ontmoeting, veiligheid, eigen regie en samenredzaamheid.

Tweede jeugd

Habion, de eigenaar van het gebouw, werkt actief mee en faciliteert. Dit project maakt deel uit van Habions experiment ‘Bejaardenhuis, een tweede jeugd’. Onder het motto ‘wij slopen geen bejaardenhuizen, maar vinden ze opnieuw uit’, zoekt de woningcorporatie in verschillende plaatsen naar nieuwe, betaalbare woonconcepten voor kwetsbare ouderen in bestaande verzorgingshuizen. Om dit voor elkaar te krijgen is zowel draagvlak als organisatiekracht in de lokale gemeenschap nodig en de benodigde maatschappelijke of sociale ondernemingszin.

Social design

Om in de toekomst van betekenis te zijn voor kwetsbare ouderen en de lokale gemeenschap moet het gebruik en de invulling van het pand anders. Aan de hand van een aantal ontwerpstudies is gezocht naar gebruik en inrichting van het complex. Het is social design, zonder grote bouwkundige ingrepen. Oud worden in ons eigen dorp. Dat is waar ‘Heeren Loo en Trimenzo voor moeten zorgen volgens de 200 ondervraagde dorpsbewoners. Dit antwoord was het startsein voor de verandering van het gebouw naar een vitale woon- en leefgemeenschap. Bewoners en andere betrokkenen bepalen zelf hoe die er uit moet zien. Het gesprek met het dorp leidde tot het oprichten van een woonzorgcoöperatie, waar dorpsbewoners lid van zijn geworden.

Oud en jong haken aan

Ook jongeren haken aan. Zij bieden vier uur dienstverlening per huishouden per maand aan om iets voor de woongemeenschap en de bewoners terug te doen. Het onderhoud aan de moestuin en de verzorging van kippen zijn belangrijke onderdelen van de dagbesteding. Zorgorganisaties Trimenzo (ouderen) en ’s Heerenloo (oudere verstandelijk gehandicapten) regelen de vraaggestuurde zorg op maat. De gemeente is enthousiast over het initiatief. De wethouder is een betrokken samenwerkingspartner en er is een vast aanspreekpunt op het gemeentehuis om de vergunningen snel te regelen.

Artist impressions architectuurstudies
Artist impressions architectuurstudies
Instituut er uit buurt er in 3
Artist impressions architectuurstudies

Gezonde business case

Zorg op maat, veiligheid, betaalbaarheid en leefbaarheid voor de bewoners zijn de vier uitgangspunten voor het woonzorgconcept. De renovatie kost 3,9 miljoen euro en voor de exploitatie hebben alle partijen een gezonde business case nodig. Dat betekent het volgende:

  • De bewoners hebben een betaalbare woning;
  • De coöperatie ontvangt lidmaatschapsgeld van de leden;
  • Habion verhuurt op basis van huurprijzenwet en de normatieve huisvestingscomponent;
  • De zorginstellingen leveren zorg op basis van zorg in natura, volledig pakket thuis en het persoonsgebonden budget;
  • De maatschappelijk ondernemers in de plint hebben omzet.

Lessen: instituut eruit

Zo’n 50 jaar lang hebben instituties bedacht wat goed is voor de ouderen en hoe zij horen te wonen samen met de bijbehorende regelgeving. De manier van wonen in het verzorgingshuis moet anders, vindt Habion. De woonwens van de bewoners en wat zij zich financieel kunnen veroorloven zijn hierbij leidend. Om het financiële plaatje rond te krijgen is vindingrijkheid nodig. Habion kiest voor een invulling als de lokale gemeenschap hier toekomst in ziet en deze aansluit bij de ontwikkeling van de participatiemaatschappij. Met ‘organisatie van onderop’ een nieuw verdienmodel maken. De (informele) zorg is daarin een belangrijke drager. Ook andere werkwijzen en organisatievormen zijn hiervoor nodig, zoals het inkopen van de eigen woon- en zorgvraag vanuit de woonzorgcoöperatie.

Instituut er uit buurt er in 4

Relevante links en publicaties

De Benring is als case opgenomen in de publicatie Transformatie zorgvastgoed, tien praktijkvoorbeelden, juni 2015.