Genderhof Eindhoven: van verzorgingshuis naar magic mix

In het Eindhovense verzorgingshuis Genderhof daalt het aantal ouderen gestaag en neemt een diverse mix van andere bewoners toe. Zo wonen ouderen, arbeidsmigranten, studenten, starters, expats, ex-dak- en thuislozen en gescheiden mensen samen onder één dak. De nieuwe bewoners krijgen een tijdelijk huurcontract voor minimaal drie maanden en wonen gemixt tussen de ouderen. Het project is een succesvol voorbeeld van een tijdelijke invulling van een verouderd wooncomplex. Het project is rendabel, de bezettingsgraad hoog en omwonenden boden weinig weerstand. In 2015 won Genderhof de inspiratieprijs flexwonen.

Cover - Verkenning De Magic Mix - Genderhof

Grote vraag naar tijdelijke woningen

Vanwege de gewijzigde regelgeving in de zorg begon het project als tijdelijke oplossing. Zorggroep Archipel kon bijna geen nieuwe ouderen meer huisvesten in het complex. Toen het gebouw in 2014 voor een derde leegstond, besloten Archipel en woningcorporatie Wooninc. om ook andere doelgroepen tijdelijk in het pand toe te laten. De vraag naar tijdelijke, betaalbare en direct beschikbare woningen blijkt in Eindhoven zeer groot te zijn.

Geen extra investeringen nodig

Financieel is het project rendabel. Hoewel het gebouw in de jaren zeventig is gebouwd, waren geen extra investeringen nodig. De bestaande woningen en voorzieningen waren al geschikt voor de nieuwe bewoners. De huidige bezettingsgraad is nagenoeg 100 procent. Genderhof bestaat uit 190 zelfstandige woningen van 30 tot 60 vierkante meter groot. Het complex biedt in de plint diverse voorzieningen waarvan alle bewoners gebruik kunnen maken, zoals een restaurant, een wasserette en een kapsalon. De instroom van nieuwe groepen leidde tot betere benutting van bestaande voorzieningen.

Beheer

Het beheer van Genderhof is in handen van vrijwilligers en professionals. Drie dagdelen zijn vrijwilligers aanwezig voor de ouderen. Ook bieden diverse nieuwe bewoners aan om boodschappen te doen of mee te helpen in het restaurant. Drie dagen per week is daarnaast een medewerker van Wooninc. aanwezig die bewoners aanspreekt op gedrag. Bij overtreding van de huisregels krijgt de bewoner een gele kaart. Verhuizen volgt bij een rode kaart na nog een overtreding. Tot slot hebben de bewoners geen huurbescherming.

Lessen: Wonen voor iedereen die wil!

De nieuwe invulling van Genderhof met ook minder populaire doelgroepen gaf weinig tegenstand bij omwonenden. Dat het complex beschikt over een eigen parkeerplaats en voorzieningen, merken buurtbewoners ook weinig van de aanwezigheid van hun nieuwe buren. Bovendien werd het plan gepresenteerd als een aanvulling op de bestaande sociale woningvoorraad: wonen voor iedereen die wil. Deze boodschap wordt beter ontvangen dan een project voor alleen arbeidsmigranten of statushouders. Door de tijdelijkheid van het woningaanbod melden zich in de praktijk alleen groepen aan die in de reguliere huursector niet terecht kunnen.

Selectie aan de poort

Ondanks het adagium ‘wonen voor iedereen die wil’, kent het project toch een aantal voorwaarden. Wie in aanmerking wil komen voor een woning in Genderhof moet affiniteit hebben met ouderen en bereid zijn zich in te zetten voor deze groep. Verder mogen aspirant bewoners geen kinderen hebben en moeten ze voor een sociale woning in aanmerking komen. Anders dan in de reguliere huursector is wachttijd geen criterium om in aanmerking te komen voor een woning in Genderhof. In de praktijk worden nieuwe bewoners vooral op voordracht van andere bewoners aangedragen.