Energiezuinig zonder investering - Woningabonnement Deventer

Het Woningabonnement in Deventer biedt consumenten de mogelijkheid de woning energiezuinig te maken zonder zelf een euro te hoeven investeren. Zij kunnen de woningisolatie, energiezuinige cv-installatie of zonnepanelen aanleggen tegen een vaste maandelijkse energierekening. En die hoeft niet hoger te zijn dan de huidige rekening. Geen uniform pakket, zoals voorheen in de Blok-voor-Blok aanpak, maar alleen duurzaamheidsmaatregelen die consumenten zelf wensen.

Woningabonnement 2

Alternatief voor de energierekening

Het concept van het Woningabonnement kwam tot stand in samenwerking met bedrijven, woningcorporaties, Sallcon en de gemeente Deventer. Het abonnement is bedoeld voor mensen die niet kunnen of willen investeren in duurzame maatregelen in hun woning, maar die wel duurzaam en comfortabel willen wonen. Een alternatief voor de gebruikelijke energierekening. Het Deventer bedrijf WDW Ontwikkelend Beheer startte in 2015 een pilot en vond in een mum van tijd de eerste 25 deelnemers. Vanuit dat vertrekpunt wordt een stichting opgezet die bewoners een passend aanbod doet. De stichting bepaalt bovendien welke aanbieders het recht krijgen het Woningabonnement in de markt te zetten.

Woningabonnement 3

Het mes snijdt aan meer dan twee kanten

De deelnemende consumenten bepalen op basis van een analyse van verbruik en besparing en de eigen portemonnee welke maatregelen zij wensen. De een kiest voor maatregelen die binnen het bestaande energiebudget blijven, een ander voor comfort of extra maatregelen en is bereid daar meer voor te betalen. De aanbieder levert de producten en diensten tegen marktconforme tarieven, geeft productgarantie en een energieprestatiegarantie. De consumenten betalen de energierekening aan de Deventer Energiecoöperatie. Met Kredietbank Salland is een afspraak gemaakt om tegen een vaste vergoeding per contract het incasso- en debiteurenrisico over te nemen. Met bedrijven die de duurzaamheidsmaatregelen gaan uitvoeren, worden afspraken gemaakt over de inzet van mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. Zo snijdt het mes aan meer dan twee kanten.

Woningabonnement 4

Massa maken

De overheidsfinanciering wordt risicodragend verstrekt. Dus in de vorm van private equity (met eigen vermogen vergelijkbare participatie of achtergestelde leningen). Vervolgens wordt (tegen normale rentepercentages) financiering uit de markt aangetrokken op basis van dit risicodragend kapitaal (verhouding 15 – 85 procent). Hiermee wordt een hefboomeffect gerealiseerd. Met de 0,4 miljoen euro van de gemeente Deventer is 2,0 miljoen euro uit de markt gehaald. Vervolgens is de provincie Overijssel van plan een aanzienlijk bedrag als participatie in te zetten waarmee ongeveer 50 -100 miljoen euro aan private financiering opgehaald kan worden. Bij een landelijke en Europese opschaling kan dit bedrag nog vele malen groeien.

Om het proces te structureren wordt een overkoepelende stichting opgericht. Deze stichting brengt de maatschappelijke doelen, kwaliteitscriteria en (energieprestatie)garanties voor consumenten onder. Aanbieders mogen het Woningabonnement slechts toepassen als daaraan wordt voldaan.