De wijk als regisseur van haar eigen ontwikkeling

Niet alleen in een wijk wonen, maar er ook zelf vorm aan geven. Dat is wat de Arnhemse gemeente¬raad voor ogen had toen zij het Coehoorngebied vrij gaf. Dit gaf twee initiatiefnemers de ruimte om er stap voor stap een ‘creatieve’ wijk van te maken. Arnhem liet hiermee (gedeeltelijk) de regie van de wijkontwikkeling in het oostelijk deel van het Coehoorngebied los.

Wonen, werken en vermaken

Het bruist in Arnhem. Er is een nieuwe generatie opgestaan die de stad op een energieke manier wil vormgeven. Arnhem staat met Groningen op de tweede plaats als het gaat om werkgelegenheid in de creatieve sector. Nieuwe initiatieven moeten de ruimte krijgen en dat lukt niet alleen met beleidsnota’s en veel geld. In een levendige wijk gaan wonen, werken en vermaken samen. Coehoorn laat zien dat een wijk waar deze functies bij elkaar komen een aantrekkelijk deel van de stad wordt.

‘Vullen’ van leegstand

Hoe kun je wijken in de stad nieuw leven inblazen? Coehoorn bouwt hierover kennis op. Het ‘vullen’ van leegstand is voor Stichting Coehoorn Centraal een nevendoel. De stichting kreeg het recht om zeven leegstaande (vervallen) gebouwen en een schoolgebouw te huren. Hiervan zijn er inmiddels meer dan vijf bijna volledig verhuurd. De andere twee panden worden vrijgehouden voor experimentele vormen van gebruik. De huurders zijn creatieve ondernemers, architecten, vormgevers, kunstenaars, communicatie-experts et cetera. De kleinere ruimten worden aan één of twee gebruikers verhuurd. Daarnaast probeert Coehoorn Centraal het volledige gebied nieuw leven in te blazen. Dit levert spannende vraagstukken op. Puur vanuit de grondexploitatie of vastgoed bekeken, is het project verliesgevend. De uitdaging is dan ook om andere maatschappelijke winsten in de toekomst te gelde te maken.

Coehoorn centraal 4

Stadspark Coehoorn

Mede dankzij de inzet van Stichting Coehoorn Centraal opende in november 2013 Stadspark Coehoorn. Het is de nieuwe ontmoetingsplek in de wijk en een tastbaar resultaat van de veranderingen die in de wijk in gang zijn gezet. Het al 20 jaar lege bouwterrein, nabij het station en de binnenstad, waar ooit de Kleine Eusebiuskerk stond, was de bewoners van de wijk een doorn in het oog. Het congres van NLgreenlabel in Arnhem en de pragmatische samenwerking zorgden ervoor dat het braakliggende terrein in 2013 in een recordtijd van tien dagen veranderde in een nieuw stadspark. Buurtbewoners en andere liefhebbers onderhouden en gebruiken het park. Zij klussen elke eerste zaterdag van de maand. Iedereen die mee wil doen is dan welkom in het park.

Lessen: sterke trekkers en procesmatige aanpak

Eén van de succesfactoren van het algehele project Coehoorn Centraal is de combinatie van inhoudelijk sterke trekkers, Peter Groot en Paul de Bruijn, en een procesmatige aanpak. Daarnaast toonde de gemeente het de durf om Coehoorn te benaderen vanuit een bredere visie dan grondexploitatie alleen. Wel moeten de partijen nog wennen aan een nieuwe rolverdeling. De gemeente is namelijk eigenaar van de grond, maar niet van het park. Dus waarom zou de gemeente voor het onderhoud van een onbedoeld park betalen? Door het verschil in eigendom, gebruik en beheer ontstaan niet in te lossen verwachtingen en dus teleurstellingen. De vraag die de partijen nu nog bezig houdt is: wie wordt de nieuwe financier van deze gewilde maar onbedoelde nieuwe openbare ruimte?