De Studio in Amsterdam

Na 10 jaar leegstand zijn er in het oude GAK-gebouw aan de A10 in Amsterdam-West 650 zelfstandige studio’s tussen de 28 en 44 vierkante meter gerealiseerd voor jongeren. De huur van een woning bedraagt gemiddeld 400 euro per maand. De koopwoningen staan in de markt voor tussen de 80.000 tot 120.000 euro (ongeveer 300 – 400 euro hypotheek per maand).

De Studio in Amsterdam

Huur- en koopwoningen zijn gescheiden van elkaar. Gebieds- en vastgoedontwikkelaar AM nam de verkoop van de koopwoningen voor zijn rekening, woningcorporatie Stadgenoot is verantwoordelijk voor de verhuur van de huurwoningen. MOMA&CO Amsterdam exploiteert de bedrijfsruimten, wasserette, vergaderzalen en een café met beperkte eetmogelijkheden in de plint.

Gemixte doelgroepen

De behoefte naar woningen voor studenten en jongeren in regio Amsterdam overtreft meerdere malen het aanbod. De Studio ligt in Bos & Lommer en moest een jong en dynamisch uitstraling hebben in deze aandachtswijk. Inmiddels wonen er verschillende jonge doelgroepen, zoals studenten, promovendi, jonge werkenden en alleenstaande minderjarige asielzoekers (AMA’s).

Geclusterd wonen

In het huurgedeelte van De Studio zijn deze groepen geclusterd gehuisvest. Hiervoor zijn verschillende redenen. Zo hebben studenten en werkende jongeren over het algemeen dezelfde interesses, maar is hun ritme anders: werkende jongeren willen doordeweeks rust en in het weekend pas reuring. Die geclusterde indeling ziet er als volgt uit:

  • Twee verdiepingen studenten;
  • Twee verdiepingen werkende jongeren;
  • Twee verdiepingen promovendi;
  • Twee verdiepingen statushouders.

Het jongerencontract

Sinds 2011 experimenteren drie Amsterdamse corporaties, waaronder Stadgenoot, met tijdelijke huurcontracten voor jongeren. Studenten in De Studio sluiten een campuscontract af (een huurcontract dat loopt tot het einde van hun studie), promovendi tekenen een promovendicontract voor bepaalde tijd en jonge werkenden een zogeheten jongerencontract. Om in aanmerking te komen voor dit nieuwe contract dat vooruitloopt op de nieuwe wetgeving rond tijdelijke contracten, mogen jongeren niet ouder zijn dan 23 jaar. Zij mogen hun woning in De Studio huren tot ze maximaal 26,5 jaar zijn. Ook loopt hun inschrijfduur voor een reguliere huurwoning tijdens hun verblijf gewoon door. Dankzij de pilot ‘jongerencontracten’ kon Stadgenoot een nieuwe doelgroep aanboren, namelijk die van werkende jongeren die tijdelijk een woonruimte zoeken.

Lessen: label ‘jongeren’ werkt

De wijk heeft vaak moeite met het specifiek labelen van een wooncomplex, bijvoorbeeld een vergunninghouders-project of arbeidsmigranten-complex. Het label ‘jongeren’ lijkt geen negatieve connotatie op te leveren, ook bij De Studio niet. De keuze om hierop de focus te leggen blijkt zelfs succesvol. Na 10 jaar leegstand was het voor omwonenden even wennen, maar bezwaar was er niet. De woningen zijn zeer snel verkocht. Dankzij dit succes gingen zelfs meer woningen in de verkoop dan aanvankelijk de bedoeling was. Ook de bezettingsgraad van de verhuurde woningen is erg hoog.