Ecologie van de Stedelijke Vernieuwing

Publicaties


Garage Garenkokerskwartier
startersgids voor wijkinitiatieven

De stadsgarage is gebouwd op kennis uit de praktijk. Hoe word je als gemeente partner in de uitvoering? Wat moeten actieve ambtenaren doen en laten? Dat leest u in deze startersgids voor wijkinitiatieven. De gids biedt een inkijkje hoe ondernemers, buurtbewoners en ambtenaren nieuwe vormen van samenwerking smeden.

Lees verderHoe bewoners in Klarendal mee (blijven) doen

Dit eindrapport beschrijft hoe het bewonersproject wijkwerkpalet Klarendal zelfstandig kan blijven functioneren en kan samenwerken zonder financiële vermenging. Het wijkwerkpalet heeft als doel om wijkbewoners naar arbeid of vrijwilligerswerk te leiden. Het is een netwerk van projecten. Belangrijkste bevinding: de drijvende kracht is de initiatiefnemer die drie rollen vervult: die van sociaal makelaar, projectontwikkelaar en trajectbegeleider.

Lees verderTransformatieproces De Heurne – Enschede

Ondernemers in winkelgebied De Heurne hebben nagedacht over de toekomst van het winkelgebied. Voor een aangenaam verblijf is de herinrichting van de openbare ruimte een belangrijke maatregel. Enkele succesfactoren? Zoek voorlopers, maak (tijdelijk) hergebruik van leegstaande ruimtes makkelijker en verlaag tijdelijk de huren.

Lees verder


De Energieke stad

In het Haarlemse Ramplaankwartier experimenteren bewoners met duurzame samenwerking. Hiervoor is een methode ontwikkeld: De Energieke Stad. Die moedigt initiatieven in de stad aan, haalt ze actief op en ondersteunt en faciliteert ze waar mogelijk.

Lees verder

Een lerende leefomgeving voor de Alexanderknoop

Deze publicatie beschrijft het resultaat van het dagelijkse gebruik van stationsgebied Alexanderknoop in Rotterdam en brengt een aantal trends in beeld. Ook beschrijft het rapport enkele activiteiten die inzetten op de verbinding tussen de verschillende bezoekers van het gebied en de versterking van het dagelijks gebruik. Bewoners, studenten, winkeliers en kantoormedewerkers maakten hiervoor een eigen gebiedskaart.

Lees verder


De Haarlemse Methode

De Haarlemse methode beschrijft een alternatieve route die leidt tot de realisatie van een aantal beleidsdoelen. Het stelt stadswijken in staat initiatieven te ontplooien met behulp van zelforganisatie en een organisch proces.

Lees verder


Leren over innoveren

Om te komen tot nieuwe handelingsperspectieven is behoefte aan practice based evidence. Dit vergt een andere vorm van kennismanagement, onderzoek en actievere samenwerking tussen opdrachtgevers en opdrachtnemers. In dit essay schetst Tineke Lupi hoe we de nieuwe ecologie kunnen ontsluiten.

Lees verder