Ecologie van de Stedelijke Vernieuwing

Projecten

Kritische beoordelingscommissie

Bewoners, ondernemers, corporaties, ondernemersverenigingen, maar ook banken en verzekeraars konden een onderzoeksvoorstel indienen. Elk ontvangen initiatief is beoordeeld door een deskundige beoordelings- en begeleidingscommissie. In deze commissie zitten Jan Cees Kok (BZK), Frank Wassenberg (Platform31), Olof van de Wal (Leef de Stad), Ralf Embrechts (MOM Tilburg) en Jurgen Hoogendoorn (gemeente Amsterdam).

De gehonoreerde projectvoorstellen zijn:

DSC 0932