Ecologie van de Stedelijke Vernieuwing

Achtergrond

Groeidenken maakt plaats voor onderzoek en initiatief

Het traditionele model van de stedelijke vernieuwing in Nederland – lineair en topdown van karakter – staat al enkele jaren onder druk. Door onder meer de financieel-economische crisis en veranderende rollen en mogelijkheden van publieke en private partijen. Hierdoor verandert stedelijke vernieuwing van een lokaal beleidsdoel in een lokaal middel. Daarnaast nemen verschillen tussen gebieden toe: krimp- en groeiregio’s bestaan naast elkaar, met elk hun eigen en van elkaar verschillende dynamiek.

Innovatieve casuïstiek

Het diepgewortelde economische en demografische groeidenken maakt plaats voor onderzoek en initiatief en innovatieve casuïstiek. Zowel bij de overheid, het bedrijfsleven als burgers overheerst de gedachte dat innovatie ligt besloten in private- en burgerbetrokkenheid. Centrale vragen gaan over betaalbaarheid, beschikbaarheid en bereikbaarheid. Die blijven niet beperkt tot de (grote) steden, ook kleine(re) kernen kennen sociale, economische en ruimtelijke problematiek die zich voorheen alleen clusterde in de grotere (Nederlandse) steden.

Peer reviews

Tijdens de looptijd van het onderzoek zijn twee peer review bijeenkomsten georganiseerd. Tijdens deze bijeenkomsten inspireren de deelnemers elkaar met hun vernieuwende aanpak, wisselen ze ervaringen uit en helpen ze elkaar bij de vragen en/of knelpunten waar ze in hun onderzoek tegenaan lopen. Platform31 organiseert en begeleidt deze peer reviews. Leden van de beoordelingscommissie vervullen een expertrol tijdens deze inspirerende bijeenkomsten op locatie.

DSC 0932