Ecologie van de Stedelijke Vernieuwing

Ecologie van de Stedelijke Vernieuwing

Contact

Joost van Hoorn

Joost van Hoorn

Vernieuwing economische structuur, Regionale economie, onderwijs en arbeidsmarkt

Co-innovatie aan de basis voor stedelijke vernieuwing

Met kleinschalige initiatieven, onderzoeken en experimenten, nieuwe handelingsperspectieven geven aan de stedelijke vernieuwing. Dat is het doel van het onderzoeks- en inspiratiebudget ‘Ecologie van de Stedelijke Vernieuwing’. Toen de crisis op de woningmarkt begon en er fors werd bezuinigd op de investeringen in de krachtwijkaanpak, ontstond er bij beleidsmaker grote behoefte om de stedelijke vernieuwing opnieuw uit te vinden. Gevestigde partijen als gemeenten, woningcorporaties en projectontwikkelaars hadden niet meer het geld, de ideeën en het organiserend vermogen om de stedelijke vernieuwing volop door te zetten, terwijl de opgaven en uitdagingen (armoede, betaalbaar wonen, sociale problematiek, werkloosheid) niet minder werden.

Onderzoeks- en inspiratiebudget

Tegelijkertijd zijn eigen initiatief, actief burgerschap en sociaal ondernemerschap enorm in opkomst. Deze beweging van zelforganisatie van onderop zorgt voor een nieuwe voedingsbodem, een nieuwe ecologie van de stedelijke ontwikkeling. Hoe kunnen tijdelijke (netwerk)arrangementen en de vragen en kansen van initiatiefnemers van waarde zijn voor de stedelijke vernieuwing? Hoe kunnen gevestigde partijen als gemeenten en woningcorporaties zich bovendien effectief verhouden tot initiatieven van zelforganisatie? Om meer grip te krijgen op deze veranderende ecologie van de stedelijke vernieuwing, riep het Ministerie van Binnenlandse Zaken het onderzoeks- en inspiratiebudget in het leven.

‘Zaaigeld’

Vanuit dit budget zijn zestien projecten ondersteund met een bedrag van maximaal 10.000 euro. Platform31 beheert het inspiratiebudget ‘Ecologie van de stedelijke vernieuwing’. Een beoordelingscommissie selecteerde in drie beoordelingsronden uit meer dan 100 aanvragen 16 projecten. Zij gebruiken dit ‘zaaigeld’ om de praktijk van de stedelijke vernieuwing te innoveren. Een harde voorwaarde om geld uit het onderzoeksbudget te ontvangen was dat er voor een minimaal gelijkwaardig bedrag aan cofinanciering werd geïnvesteerd. De bonus: erkenning voor projecten en een netwerk van onderzoekers die vernieuwing aanjagen.

Peer review

Tijdens de looptijd van het onderzoek zijn twee peer review bijeenkomsten georganiseerd. Tijdens deze bijeenkomsten inspireren de deelnemers elkaar met hun vernieuwende aanpak, wisselen ze ervaringen uit en helpen ze elkaar bij de vragen en/of knelpunten waar ze in hun onderzoek tegenaan lopen. Platform31 organiseert en begeleidt deze peer reviews. Leden van de beoordelingscommissie vervullen een expertrol tijdens deze inspirerende bijeenkomsten op locatie.