Kennisdossier: Stedelijke vernieuwing

Stedelijke vernieuwing – het werken aan de vitaliteit van steden door het verval van wijken of buurten tegen te gaan – kent een lange beleidstraditie. Het kennisdossier Stedelijke vernieuwing geeft u een gestructureerd beeld van de beleidsontwikkeling, de huidige trends en het speelveld waarin partijen in de wijk vandaag de dag opereren. We laten zien hoe vanaf de Tweede Wereldoorlog beleidsmatig is omgegaan met de opgave om wijken veilig, leefbaar en aantrekkelijk te maken en wat dit betekent voor het hier en nu. Met publicaties, praktijkvoorbeelden en blogs vertalen we deze kennis naar de dagelijkse praktijk van beleidsmakers en professionals.

Platform31 en haar rechtsvoorgangers KEI, NIROV, SEV en NICIS zijn al decennia actief op dit thema. Het kennisdossier is geschreven als een longread en neemt u mee langs de belangrijkste ontwikkelingen in verleden en heden. Gebieden waar de vernieuwing van de stad niet vanzelf gaat, staan in dit dossier centraal. De longread kunt u online lezen of als doorlopende tekst in een pdf downloaden.

Leeswijzer

Onder nieuws, blogs en publicaties zijn recente items rond het thema wijkvernieuwing weergegeven. De pagina projecten geeft een overzicht van de huidige en recent afgeronde activiteiten van Platform31. Bij praktijkvoorbeelden vindt u inspirerende voorbeelden uit het hele land. In de longread Zeventig jaar stedelijke vernieuwing brengen we de huidige praktijk en de beleidsgeschiedenis van wijkvernieuwing in beeld. Het kennisdossier wordt afgesloten met een aantal terugkerende dilemma’s en uitdagingen voor de toekomst.

DSC 0932
cover-stedelijke-vernieuwingllongread
Download longread (pdf, 1,1 MB)