Deel deze pagina via:

Het online platform Smart Society is mogelijk gemaakt door:

Werkplaats Smart Cities: boven het experiment uitstijgen

Op 2 februari 2016 presenteerde het ministerie van Infrastructuur en Milieu haar beleidsverkenning Smart Cities in de Fenix Food Factory op Katendrecht. Een verkenning die ingaat op de impact van technologische ontwikkelingen op ons leven en werken. Nu en in toekomst.

Zo spreken de auteurs van ‘disruptieve’ effecten die ook zichtbaar zijn in ons ruimtegebruik. Denk aan de opkomst van de deeleconomie, slimme mobiliteit en nieuwe vormen voor het opwekken en gebruik van energie. Data-infrastructuur als verbindende factor bij het slimmer inrichten van deze domeinen. Het Rijk ambieert vooral een faciliterende rol bij de vele experimenten die al in Nederland plaatsvinden.

Conclusies

Het ministerie signaleert twee opgaven ten aanzien van de doorontwikkeling van smart cities. Enerzijds het gebrek aan opschalen van succesvolle experimenten, anderzijds de beperkte interoperabiliteit van technologie├źn. Belangrijker nog is de constatering dat een strategisch-, politiek-bestuurlijk-, en langetermijnperpsectief op smart city-ontwikkelingen ontbreekt. Een brede groep deelnemers van de Werkplaats Smart Cities bevestigde deze conclusies en vulde ze aan met praktijkervaringen en goede idee├źn.

Ambities

Het gevoel dat na afloop beklijft is een breed gedeeld beeld van de kansen en opgaven die de opkomst van technologie ons biedt. Waaraan het nu nog ontbreekt is focus. Er is geen minister van Digitale Infrastructuur nodig, maar wel een beeld van ontwikkelingen die spelen rondom mobiliteit, energie en de gebouwde omgeving. Durf een ambitie te formuleren ten aanzien van de toekomst en plaats het handelen van het Rijk in relatie tot de experimenten in het land. Als we daadwerkelijk willen uitstijgen boven het experiment, is voor bescheidenheid nu geen tijd.