Deel deze pagina via:

Het online platform Smart Society is mogelijk gemaakt door:

Smart people: Wim Oosterveld

Slimme technici zijn de bouwvakkers in smart cities. Zij maken onze toekomstige steden smart dankzij de handige inzet van techniek. Daarvoor is kennis nodig evenals flexibiliteit, creativiteit, ondernemerschap en onderwijs. In deze rubriek stelt een aantal Smart People zich voor. Aan het woord: Wim Oosterveld, directeur Digitale Steden Agenda.

Op welke manier houdt u zich bezig met smart cities?

“De Digitale Steden Agenda (DSA) is een programma van samenwerkende steden en het Rijk (EZ, BZK). De DSA zet zich ervoor in de ontwikkelkracht van steden te activeren en de kansen van slimme (ICT-)oplossingen beter te benutten. Dit doen we door bestaande slimme oplossingen actief te verspreiden, het potentieel zichtbaar te maken en de toepasbaarheid te vergroten. Lokale trajecten met in ontwikkeling zijnde slimme oplossingen voorzien we van informatie en ondersteuning. We richten ons op plekken in het netwerk waar energie zit, waar we van toegevoegde waarde kunnen zijn. Op landelijke schaal werken we samen met organisaties zoals NEN, VNG, CBS en Platform31. We leggen de verbinding met wat er in steden speelt, wat daar nodig is en welke mogelijk we daar zien. Uiteindelijk wordt het verschil immers op lokaal niveau gemaakt.”

Wat betekent de smart city voor u?

“Ik hanteer een zeer ruime definitie, die voorbij gaat aan de inzet van technisch vernuft. De invloed van de technologische ontwikkelingen is onvermijdelijk. Hoe we ermee omgaan maakt het verschil: smart cities are made by smart people. Het succes van een stad als smart city is afhankelijk van de steun en ruimte die de smart people wordt gegeven. Ik ben ervan overtuigd dat in al onze steden meer dan genoeg smart people rondlopen. Elke stad is hierdoor in meer of mindere mate een smart city. Een smart government zorgt bijvoorbeeld dat de randvoorwaarden worden ingevuld waarbinnen de smart society kan excelleren.”

Hoe ziet u de belangrijkste opgaven ten aanzien van smart cities?

“Ik noem er drie. We willen vooruitgang, maar het moet wel beheersbaar blijven. Enerzijds door experimenteren, kansen benutten en aan de slag te gaan. Anderzijds is er de noodzaak om belangen te bewaken, processen zorgvuldig vorm te geven en investeringen goed te onderbouwen. Die spanning zorgt soms voor een beklemmend dilemma. Het geven én het waarmaken van vertrouwen is hiervoor de belangrijkste uitweg. Dat niet alles altijd een succes is, hoort daar bij.

De tweede opgave is het samenbrengen van de lokale initiatieven en de landelijke kracht. Het werkelijke verschil wordt lokaal gemaakt. Landelijke organisaties, zoals koepels, departementen en kennisinstellingen zijn van belang voor de randvoorwaarden. De klassieke verhoudingen en ingesleten patronen maken dat samenwerking niet altijd soepel verloopt. Met nieuwsgierigheid en compassie kunnen we daar verandering in brengen.
De derde opgave is misschien wel de belangrijkste: hoe voorkomen we een nieuwe tweedeling. Of beter: hoe kunnen we nieuwe technologie inzetten om bestaande tweedeling te verminderen? Hoe maken we de smart city via smart people een smart society? Bevorder ontmoetingen, versterk solidariteit, vergroot toegankelijkheid, benut altruïsme, spoor persoonlijke ontwikkeling aan, neem drempels weg. Een smart government heeft een scherp oog voor initiatieven die daar aan bijdragen.”

Wat wilt u toekomstige generaties graag meegeven?

“Waar je ook bent, denk altijd na over hoe je een positief verschil kunt maken. Spreek je uit als je je verbaast, ga aan de slag met een goed idee, denk mee met anderen – ook als het niet van je wordt verwacht. Laat je verrassen door wat er op je pad komt. Geef vertrouwen, wees nieuwsgierig, toon compassie en maak vertrouwen waar.”

Wat mag er volgens u absoluut niet in een smart city ontbreken?

“De overtuiging dat het nog slimmer kan.”