Deel deze pagina via:


Online en offline ontmoeten bij Energy Hotspot


De Energy Hotspot is onderdeel van de herstructurering van Kerckenbosch in Zeist. Op deze campus in het hart van de wijk ontmoet de jeugd elkaar, zowel online als offline. Vier energiebronnen – plant E, energytegels, de PV-bloem en de wewattwUrckoutbank – voeden het WIFI-signaal en laden de mobiele telefoons op. Dit project illustreert dat de smart city ook aantrekkelijk kan zijn en bijdraagt aan een goed gebruikte en duurzaam ingerichte openbare ruimte.

Meer weten over dit project? Bekijk de film op YouTube.

On en offline ontmoeten

Kennisontwikkeling Smart Cities samen op één plek

Platform31 organiseert het online platform Smart Cities met als doel de kennisontwikkeling over Smart Cities in Nederland op één plek samen te brengen in een kennisdossier en het debat hierover aan te jagen. Zo ontstaat er op termijn een online community rondom dit thema.

Zijn we volgens u een project of onderwerp vergeten of hebben we uw netwerk gemist in de berichtgeving? Wij stellen het op prijs als u contact met ons opneemt.