Deel deze pagina via:

Het online platform Smart Society is mogelijk gemaakt door:

ISO 37120 voor 'Sustainable Development Goals'


Onlangs bereikten de VN-lidstaten een akkoord over het document ‘Transforming Our World: the 2030 Agenda for Sustainable Development’. Nieuw is dat één van de zeventien doelstellingen gewijd is aan steden. Het Global Cities Institute en partnerorganisatie World Council on City Data (WCCD) en de eerste honderd steden houden vorderingen ten aanzien van deze doelstelling samen bij met ISO 37120.

Lees hier het hele bericht

Kennisontwikkeling Smart Cities samen op één plek

Platform31 organiseert het online platform Smart Cities met als doel de kennisontwikkeling over Smart Cities in Nederland op één plek samen te brengen in een kennisdossier en het debat hierover aan te jagen. Zo ontstaat er op termijn een online community rondom dit thema.

Zijn we volgens u een project of onderwerp vergeten of hebben we uw netwerk gemist in de berichtgeving? Wij stellen het op prijs als u contact met ons opneemt.