Deel deze pagina via:


De Publieke kern van het internet


Begin november bracht de Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid (WRR) het rapport De publieke kern van het internet uit. Een interessante bijdrage aan de discussie ten aanzien van het publieke belang van het internet an sich en de publieke taak in dit domein.

De WRR constateert dat het internet is vervlochten in ons dagelijks leven. In relatie tot de overheid en in toenemende mate ook tot de objecten die we dagelijks gebruiken. Kortom: het internet is overal en niet meer weg te denken. Ook ziet de Raad een verschuiving van een economische blik op het internet (telecommunicatie en interneteconomie) naar een blik gericht op de veiligheid (cybercrime, digitale spionage en cyberaanvallen).

Deze focus op veiligheid kan leiden tot het inperken van de openheid van het internet. Het internet kan ‘kapot’ als we er niet meer vanuit kunnen gaan dat de informatie die we verzenden aankomt bij de ontvanger of als bepaalde informatie niet toegankelijk is. De WWR vindt dit dusdanig van belang dat ze pleit voor een brede internationale coalitievorming door diplomatieke inspanning gericht op het beschermen van de publieke kern van het internet.

Lees het hele rapport op de site van WRR

Kennisontwikkeling Smart Cities samen op één plek

Platform31 organiseert het online platform Smart Cities met als doel de kennisontwikkeling over Smart Cities in Nederland op één plek samen te brengen in een kennisdossier en het debat hierover aan te jagen. Zo ontstaat er op termijn een online community rondom dit thema.

Zijn we volgens u een project of onderwerp vergeten of hebben we uw netwerk gemist in de berichtgeving? Wij stellen het op prijs als u contact met ons opneemt.