Deel deze pagina via:

Het online platform Smart Society is mogelijk gemaakt door:

Smart people: Anne van Strien

Slimme technici en social designers zijn de bouwvakkers in smart cities. Zij maken onze toekomstige steden smart dankzij de handige inzet van techniek. Daarvoor is kennis nodig evenals flexibiliteit, creativiteit, ondernemerschap en onderwijs. In deze rubriek stelt een aantal Smart People zich voor. Aan het woord is Anne van Strien, co-initiator van de Wise City.

Op welke manier houdt u zich bezig met smart cities?

“Doorbouwend op het concept Smart City houd ik me momenteel bezig met de doorontwikkeling van het concept, en onderzoek ik hoe een smart city kan uitbloeien tot wise city: een duurzaam ecosysteem waarin het sociale, ecologische en economische domein in onderlinge balans zijn en de menselijke maat centraal staat. Dit doe ik onder andere door het co-organiseren van ‘learning environments’, plekken waar we scenario’s voor een wise city ontwikkelen en waar we onderzoeken wat deze kunnen betekenen voor steden. De scenario’s ontwikkelen we aan de hand van drie thema’s: ‘60+30-’, waarin we de mogelijkheden en de betekenis van het toekomstige zorgsysteem in kaart brengen, ‘Into the Wild’, waarin we de mogelijkheden tot het vergroenen en verwilderen van de publieke ruimte onderzoeken en ‘lokale circulaire economie’, waarin we de mogelijkheden voor een circulaire wij¬keconomie onderzoeken.”

Wat betekent de smart city voor u?

“De smart city-‘toolkit’ kan functioneren als een belangrijke drager voor een wise city, om processen in de stad duurzamer te laten werken. Zo kunnen smart grids helpen de gebouwde omgeving sneller te verduurzamen. Ook kunnen we slimme routes vormgeven die (afval)stromen in de stad met elkaar verbinden, waardoor de stad een op zichzelf staand ecosysteem wordt. Het is daarom belangrijk om mensen in de stad goed op de hoogte te brengen van (bijvoorbeeld) deze (afval)stromen en mogelijkheden voor duurzamer wonen zichtbaar te maken. Het doel is om de wise city zo laagdrempelig te maken voor mensen, zodat ze willen aansluiten op deze slimme routes en grids. Het is dus een belangrijk gegeven op weg naar het creëren van een duurzame stad.”

Hoe ziet u de belangrijkste opgave ten aanzien van smart cities?

“De belangrijkste opgave is volgens mij op een wijze manier doorontwikkelen van waardevolle kennis en deze zo inzetten dat het steden dient in de transitie naar leefomgevingen die ecologisch, sociaal en economisch in balans zijn. Een grondige herziening van onze huidige leef-, werk- en woonstijl zijn hiervoor noodzakelijk. Om onze aarde niet verder te schaden, maar op een wijze manier bronnen in te zetten is het nodig onze steden zo snel mogelijk op een slimme manier te verduurzamen. Dit kan ook op kleine schaal door het doen van transitie-experimenten: handelingen die gericht zijn op het versnellen van deze transitie. Kortom: de belangrijkste opgave is om wise cities te creëren.”

Wat wilt u uw toekomstige generaties graag meegeven?

“Laat je inspireren door het concept wise city, denk en handel op een holistische manier en draag bij aan het creëren van een duurzame stad door reflectief te handelen, te onderzoeken en te ontwerpen.”

Wat mag er volgens u absoluut niet in een smart city ontbreken?

“Ruimte voor het creëren van een wise city; openstaan voor verbreding en verdieping van de smart city.”

Waar kunt u meer informatie vinden over de Wise City?

Kennisontwikkeling Smart Cities samen op één plek

Platform31 organiseert het online platform Smart Cities met als doel de kennisontwikkeling over Smart Cities in Nederland op één plek samen te brengen in een kennisdossier en het debat hierover aan te jagen. Zo ontstaat er op termijn een online community rondom dit thema.

Zijn we volgens u een project of onderwerp vergeten of hebben we uw netwerk gemist in de berichtgeving? Wij stellen het op prijs als u contact met ons opneemt.