Deel deze pagina via:


800.000 lichtmasten slim geschakeld met ‘FlexOVL’

21 januari 2016

Sinds de jaren zeventig zorgt de zogeheten toonfrequente techniek ervoor dat de openbare verlichting ’s avonds aangaat en ’s ochtends weer uit. Omdat deze techniek sterk is verouderd, ontwikkelde Smart Society Services, de start-up van energienetwerkbedrijf Alliander een nieuw en flexibel schakelsysteem op basis van een open platform: FlexOVL. Een interview met Business Development Manager Jeffrey de Grijs.

Waarom een start-up van Alliander?

“Een aantal interne start-ups helpt Alliander vooruit te kijken en zich sneller te richten op nieuwe markten en nieuwe ontwikkelingen. Daarmee kan Alliander de maatschappij helpen bij actuele energievragen en is zij beter in staat haar energienetten op tijd aan te passen. In de praktijk blijkt dat ze in het slimmer monitoren en beheren van haar energie-infrastructuur nog afhankelijk is van gesloten technologieën en specifieke leveranciers. Hetzelfde geldt bij openbare verlichting. Hiervoor ontwikkelde Smart Society Services het Open Smart Grid Platform wat gebaseerd is op open protocollen en open standaarden. Het platform vormt de basis voor FlexOVL. Om de onafhankelijkheid van het platform te borgen, bewaakt een onafhankelijke stichting de open source licentie. Zij stimuleert ook de doorontwikkeling van het platform.”

FlexOVL (002)

FlexOVL is de eerste toepassing op het Open Smart Grid Platform. Wat zijn de voordelen voor gemeenten?

FlexOVL geeft gemeenten meer regie en invloed op de bediening van openbare verlichting. Zo kunnen gemeenten zelf bepalen hoe laat de verlichting in de wijk aan- en uitgaat. De straatverlichting kan bijvoorbeeld eerder aan als dat de veiligheid in de wijk ten goede komt. Daarnaast zijn gemeenten niet meer afhankelijk van één bepaalde hardware leverancier.”

Waarom is dit een mooi voorbeeld van smart lighting?

“Wat FlexOVL vooral uniek maakt, is dat het gebaseerd is op open technologieën, schaalbaar is én de basis kan vormen voor meer toepassingen in de openbare ruimte. Precies dat vinden steden interessant. Iedereen ambieert namelijk een open platform dat toekomstbestendig is, uitbreidingsmogelijkheden biedt en waarbij innovaties door derde partijen worden gestimuleerd. Gemeenten zijn wendbaarder in hun toekomstplannen en kunnen daarmee beter invulling geven aan hun smart city roadmap.”

Wat is er nog nodig om heel Nederland te voorzien van slimme verlichting?

“FlexOVL is geschikt voor elke gemeente in Nederland en daarbuiten. Interessanter is de potentie van het platform voor smart city-toepassingen. Als we het ecosysteem voor deze open technologie samen met andere bedrijven kunnen vergroten, ontstaan er meerdere toepassingsmogelijkheden, zoals het beheren van afvalstromen of mobiliteit. Dit vraagt om meer samenwerking tussen verschillende partijen, variërend van gemeenten tot soft- en hardwareleveranciers. Verder ligt bij smart city programma’s nog vaak de nadruk op wat er technisch allemaal kan, en minder op de achterliggende – op te lossen – problemen en waardeketens. Bij het bouwen van echte smart cities, zouden we die volgorde vaker moeten omdraaien.”

www.smartsocietyservices.nl

Uitrol in fases

In 2015 werd FlexOVL op kleine schaal uitgerold in de plaatsen Alkmaar, Barneveld, Leiden, Almere, Bemmel , Amsterdam, Renkum, Groesbeek, Apeldoorn, Heerhugowaard, Ermelo, Arnhem, Laren (NH), Zaanstad, Workum, Hindeloopen, Schagen. Vanaf 2016 plant netbeheerder Liander de uitrol in haar totale verzorgingsgebied.

Meer informatie

Gielijn Blom

070 35 34 066 – gielijn.blom@platform31
LinkedIn Logo 11x41

Kennisontwikkeling Smart Cities samen op één plek

Platform31 organiseert het online platform Smart Cities met als doel de kennisontwikkeling over Smart Cities in Nederland op één plek samen te brengen in een kennisdossier en het debat hierover aan te jagen. Zo ontstaat er op termijn een online community rondom dit thema.

Zijn we volgens u een project of onderwerp vergeten of hebben we uw netwerk gemist in de berichtgeving? Wij stellen het op prijs als u contact met ons opneemt.