Deel deze pagina via:


Lichtgrid als blauwdruk voor slimme stad

21 januari 2016

De klassieke lantaarnpaal lijkt zijn langste tijd te hebben gehad. In Europa staan 60 tot 90 miljoen lantarenpalen waarvan 75 procent ouder zijn dan 25 jaar. Alleen al het vervangen van deze tl-lampen door LED-verlichting levert bijna 2 miljard euro per jaar aan kostenbesparing op. En vermindert de CO2-uitstoot vergelijkbaar met 2,6 miljoen auto’s (Lighting the Cities, EC-DG CNCT).

Slim grid

Naast energiebesparing verwachten we nog veel meer van de slimme lantaarnpaal. Volgehangen met sensoren vormen ze een slim grid waardoor slimmer beheer & onderhoud mogelijk wordt en waarmee we de openbare veiligheid, verkeer en vervoer en milieuaspecten kunnen monitoren. Op termijn stimuleert het zelfs nieuwe vormen van gebruik van de openbare ruimte. Kortom: slimme verlichting lijkt hiermee de eerste stap naar een slimme stad.

Experimenten

Toch blijkt de praktijk weerbarstiger. Ondanks de betrokkenheid van Almere bij het Europees netwerk ‘The Humble Lamppost’ bepaalt deze slimme lantaarnpaal nog steeds niet het straatbeeld. Amsterdam (omgeving Amsterdam ArenA), Rotterdam (Havenspoorpad) en Eindhoven (Stratumseind) experimenteren wel met slimmere verlichting. Maar de samenwerking op nationale schaal komt nog te weinig opgang. Hierdoor blijven er barrières zoals hoge publieke voorinvesteringen, technische beperkingen, discussie ten aanzien van databeheer en privacy en angst voor een vendor-lockins bestaan waardoor de doorbraak van slimme en duurzame verlichting nog op zich laat wachten.

Special over Smart Lighting

In de special over Smart Lighting brengen we in beeld hoe de gemeente Eindhoven deze barrières probeert te slechten met de Roadmap Smart Lighting 2030. Eindhoven zet in op een innovatieve aanbesteding waarbij niet de verlichting op zich centraal staat, maar de maatschappelijke service licht. De auteurs van de Roadmap Smart Lighting, LightHouse/ILI, pleiten voor een nationale roadmap Smart Lighting die de innovatie kan verbreden en versnellen. Emiel Verhoeff van de NEN, blogt over de noodzaak van standaarden ten aanzien van smart lighting. Alliander/Smart Society Services ontwikkelde een platform om de technische samenwerking tussen apparaten onderling en de aansturing daarvan te verbeteren. Tot slot: in de maandelijkse rubriek Smart People introduceert Anne van Strien ‘The Wise City’.

Heeft u naar aanleiding van de Special Smart Lighting nog vragen of opmerkingen? Of deelt u graag uw kennis via het online platform Smart Cities? Laat het ons weten.

Gielijn Blom

Lees ook


Meer informatie

Gielijn Blom

070 35 34 066 – gielijn.blom@platform31
LinkedIn Logo 11x41

Kennisontwikkeling Smart Cities samen op één plek

Platform31 organiseert het online platform Smart Cities met als doel de kennisontwikkeling over Smart Cities in Nederland op één plek samen te brengen in een kennisdossier en het debat hierover aan te jagen. Zo ontstaat er op termijn een online community rondom dit thema.

Zijn we volgens u een project of onderwerp vergeten of hebben we uw netwerk gemist in de berichtgeving? Wij stellen het op prijs als u contact met ons opneemt.