Deel deze pagina via:

Het online platform Smart Society is mogelijk gemaakt door:

Smart people: Gielijn Blom

Slimme technici zijn de bouwvakkers in smart cities. Zij maken onze toekomstige steden smart dankzij de handige inzet van techniek. Daarvoor is kennis nodig evenals flexibiliteit, creativiteit, ondernemerschap en onderwijs. In deze rubriek stelt een aantal Smart People zich voor. Aan het woord: Gielijn Blom, projectleider Smart Cities, Platform31.

Op welke manier houdt u zich bezig met smart cities?

“Sinds begin 2015 ben ik projectleider Smart Cities bij Platform31. Het afgelopen jaar ontstond het online platform Smart Cities met het doel de bestaande kennis en praktijken ten aanzien van Smart Cities breder bekend te maken. En kennis op te doen van de impact die technologie heeft op onze steden en regio’s. Het platform heeft de ambitie om de noodzakelijk veranderingen en bijbehorende keuzes in beeld te brengen. Zodat een Nationale transitieagenda SmartCities in beeld komt en er meer samenhang en focus ontstaat in Nederland bij het benutten van technologie bij het aanpakken van onze publieke opgaven.”

Wat betekent de smart city voor u?

“Technologie heeft altijd een bepalende rol gespeelt in het functioneren van onze steden en regio’s. Of het nu de aanleg van riolering of de aanleg van ons snelwegen stelsel is geweest, het heeft de toekomst van ons wonen, werken en recreëren bepaald. ICT heeft de potentie om een volgende transitie te bewerkstelligen. Een transitie waar in potentie onze steden aantrekkelijker worden om in te leven én ruimte biedt voor meer inwoners en werknemers.”

Hoe ziet u de belangrijkste opgave ten aanzien van smart cities?

“De opgave bij Smart Cities is om de hype voorbij te komen en de aandacht te verschuiven naar minder sexy opgaven, zoals het formuleren van een publiek kader ten aanzien van privacy, het moderniseren van wet- en regelgeving en het organiseren van de opschaling van stedelijke experimenten naar de reguliere praktijk.”

Wat wilt u uw toekomstige generaties graag meegeven?

“Technologie heeft een maatschappelijk gedragen kader nodig om succes vol in te zetten voor het oplossen van onze problemen, nu en in de toekomst.”

Wat mag er volgens u absoluut niet in een smart city ontbreken?

“Een (publieke) visie op de technologische transitie van de toekomst.”

Gielijn Blom vertrekt per 1 april naar de provincie Zuid-Holland. Nico van Buren neemt de rol van projectleider Smart Cities over.

Kennisontwikkeling Smart Cities samen op één plek

Platform31 organiseert het online platform Smart Cities met als doel de kennisontwikkeling over Smart Cities in Nederland op één plek samen te brengen in een kennisdossier en het debat hierover aan te jagen. Zo ontstaat er op termijn een online community rondom dit thema.

Zijn we volgens u een project of onderwerp vergeten of hebben we uw netwerk gemist in de berichtgeving? Wij stellen het op prijs als u contact met ons opneemt.