Deel deze pagina via:

Het online platform Smart Society is mogelijk gemaakt door:

Must read: Digital Agenda for Spain


De Spaanse Digitale Agenda is bedoeld om werkgelegenheid en economische groei te bevorderen door adoptie van slimme technieken die bijdragen aan economisch herstel van Spanje. De Spaanse overheid nodigde nationale en internationale partners uit om mee te doen en bij te dragen.

Lees ‘Digital Agenda for Spain’

Kennisontwikkeling Smart Cities samen op één plek

Platform31 organiseert het online platform Smart Cities met als doel de kennisontwikkeling over Smart Cities in Nederland op één plek samen te brengen in een kennisdossier en het debat hierover aan te jagen. Zo ontstaat er op termijn een online community rondom dit thema.

Zijn we volgens u een project of onderwerp vergeten of hebben we uw netwerk gemist in de berichtgeving? Wij stellen het op prijs als u contact met ons opneemt.