Deel deze pagina via:

Het online platform Smart Society is mogelijk gemaakt door:

Internationalisering

22 maart 2016

Sinds begin 2016 is Nederland voorzitter van de Europese Unie. Daarbij staat de Urban Agenda centraal, waarin het delen van best practices tussen steden, lidstaten en de Commissie wordt gestimuleerd. De verwachting is dat we hiermee de slimme stedelijke ontwikkeling in Europa bevorderen. Deze special gaat in op de kracht van onze Nederlandse steden in internationaal perspectief.

Nick Breukelman, Trade Adviser bij UK Trade & Investment van de Britse Ambassade en Nico Tillie, onderzoeker stedelijk metabolisme aan de TU Delft delen hun visie op de kracht en zwakte van de slimme steden in Nederland. Guus Derks van de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland biedt inzicht in de internationale samenwerking van Nederland met Azië en de Verenigde Staten op het gebied van Smart Cities. De bijdrage van Spanje biedt een interessant perspectief op de Nederlandse aanpak van Smart Cities. De Spaanse aanpak illustreert dat het delen van kennis tussen steden onderling van (inter)nationaal belang is en daarom visie en aanpak op nationaal niveau rechtvaardigt. Leest u de bijdragen van deze special erop na voordat u de komende maanden een van de vele internationale evenementen waaronder de Innovatie Expo, de IABR of de bijeenkomst van het EIP-Smart Cities en Communities bezoekt.

Gielijn Blom, projectleider Smart Cities, Platform31


Kennisontwikkeling Smart Cities samen op één plek

Platform31 organiseert het online platform Smart Cities met als doel de kennisontwikkeling over Smart Cities in Nederland op één plek samen te brengen in een kennisdossier en het debat hierover aan te jagen. Zo ontstaat er op termijn een online community rondom dit thema.

Zijn we volgens u een project of onderwerp vergeten of hebben we uw netwerk gemist in de berichtgeving? Wij stellen het op prijs als u contact met ons opneemt.