Deel deze pagina via:

Het online platform Smart Society is mogelijk gemaakt door:

Ruimte voor kennis en wensen van bewoners


Video: Hoe maken we ruimte voor de kennis en wensen van
bewoners in de ontwikkelingen rondom smart cities

Afsluitend gesprek olv. Jaap Modder en Bart Cosijn

Deze opname is gemaakt op Smart Thinking nr.2 – Smart citizenship

Smart Thinking is de naam voor de verschillende kennisbijeenkomsten die het Lerend Netwerk Smart Cities organiseert. Tijdens deze bijeenkomsten gaan we met experts en geïnteresseerden op locatie dieper in op een vraagstuk uit de Nederlandse stedelijke ontwikkeling.

Meer informatie
Kijk op platform31.nl/Smartcities of neem contact op met Esther Slegh.