Deel deze pagina via:

Het online platform Smart Society is mogelijk gemaakt door:

We onderschatten de hoofdrolspeler

Verslag Smart Thinking 2, smart citizenship, 17 oktober, Eindhoven

17 oktober 2014

“De onderschatting van de hoofdrolspeler, de burger is immens. Bewoners die zich groeperen krijgen via internet vaak meer informatie boven tafel dan de betrokken partijen zelf hebben en weten deze informatie ook te gebruiken om dingen voor elkaar te krijgen. Burgers willen de hoofdrol pakken en doen dat dus ook gewoon. Wat het lastig maakt is dat we in een samenleving terecht zijn gekomen waarin partijen zich verengd hebben tot een hoofddoelstelling, terwijl daarbuiten de relevante vraagstukken liggen. Het is ongelofelijk belangrijk om gesprekken op gelijkwaardige basis, net naast de hoofddoelstellingen om te organiseren. Dat is boeiend, ik ben heel dankbaar voor dat gesprek.” Aldus Jelle Rijpma tijdens Smart Thinking nr.2 over smart citizenship afgelopen vrijdag 17 oktober in Eindhoven.

Want als mensen de juiste handvatten hebben gaan ze daar gemakkelijk zelf mee aan de slag. Beschikking over data zorgt ervoor dat bewoners vermoedens en verwachtingen zelf kunnen bevestigen of ontkrachten. Bij de ontwikkelingen rondom Stratumseind werkt dat positief twee kanten uit. Zo blijkt tijdens de presentatie van Tinus Kanters (Gemeente Eindhoven). Aan de ene kant komen er tijdens evenementen minder klachten over geluidsoverlast nu omwonenden zelf toegang hebben tot geluidsmetingen in de omgeving. Tegelijkertijd zorgen de metingen ervoor dat de gemeente kan ingrijpen wanneer de houder van een vergunning afspraken over volume of sluitingstijden overtreed.

Liever zelf aan de gang

Maar ook wanneer mensen nieuwe technieken leren, blijkt dat ze deze al snel zelf gaan toepassen en ermee gaan experimenteren. Zo bewijzen de breadcrumbs workshops van Minsung Wang. Hij leerde een groep oudere dames hoe je verlichting kunt toepassen in kleding. Hij bood hen een vervolgworkshop aan, maar ze gaven aan dat ze liever zelf aan de gang gingen. Hierbij combineerden ze hun eigen kennis over handwerktechnieken met de nieuwe kennis over verlichting en cirquit bouwen. Het resultaat waren lichtgevende broches en shawls waarbij ze oude en nieuwe kennis combineerden tot draagbare kunstwerkjes.

Scenario gesprekken

Innovatie zit namelijk op de grens van wat we kennen en juist de dialoog aangaan met elkaar leert ons nieuwe dingen, bijvoorbeeld over de consequenties van innovatie voor bestaande systemen en samenwerkingen. Door scenario gesprekken aan te gaan met betrokkenen van vernieuwing in de zorg, zoals zorgverzekeraars, zorgverleners en zorgvragers maakte Lotte Krabbenborg bijkomstige opgaven van nieuwe ontwikkelingen inzichtelijk. Volgens haar biedt het gesprek over scenario’s de kans om goed naar de onverwachte consequenties van een verandering te kijken en gezamenlijk problemen aan te pakken. En juist dat gesprek, tegelijk met elkaar aan tafel zitten is belangrijk.

Menselijke schaal en samenwerking

Opvallend tijdens de bijeenkomst is dat alle deelnemers indirect pleiten voor waarden die al eeuwen het kader voor innovatie en samenwerking vormen. De noodzaak om samen op de juiste plaats te zijn is ondanks alle sociale media onverminderd belangrijk. Denk aan de innovatiekracht van een stad als Eindhoven die mede mogelijk is door de dichtheid en samenwerking van gelijkgestemden. Communicatie blijft een grote uitdaging en wederkerigheid en gelijkwaardigheid zijn nog steeds de basis voor samenwerking en innovatiekracht. Ondanks alle slimme technologie zijn we nog steeds geprogrammeerd als mensen en misschien zijn die menselijke schaal en samenwerking wel de krachtigste innovatietools die we hebben.

Voor meer informatie kunt u terecht bij:


Esther Slegh
06 57 94 33 96 – esther.slegh@platform31.nl