Deel deze pagina via:

Het online platform Smart Society is mogelijk gemaakt door:

Steden gevraagd voor deelname aan mondiale enquête over hun visie op standaarden voor Smart Cities

01 april 2015

Steden en hun internationale netwerkorganisaties worden momenteel wereldwijd door ISO geraadpleegd om hun visie te delen over de rol en behoefte aan standaarden bij Smart Cities. NEN is gevraagd om de verspreiding van de enquête en de deelname van vijf tot tien Nederlandse steden te verzorgen. Steden die de enquête, bestaande uit zes vragen, willen invullen kunnen zich melden bij NEN. De deadline voor het invullen van deze enquête is 10 mei. Mondiale inzichten worden naderhand gedeeld.

Het doel van deze enquête is om de steden als key-stakeholders te betrekken en inzicht te verkrijgen in:

  • het beeld dat steden hebben over standaarden, het gebruik en de ontwikkeling ervan;
  • de behoefte aan guidance material en diverse vormen van standaarden en hoe deze van toegevoegde waarde kunnen zijn.

Dat de Nederlandse steden goed vertegenwoordigd zijn en invloed hebben op de beeldvorming is een gezamenlijk belang. Het geeft steden inspraak in de internationale aanpak en het programma voor ontwikkeling van een diversiteit aan ondersteunende standaarden.

Wereldwijd worden meer dan 25 landen geconsulteerd; per land een mix van vijf tot tien kleine/grote en meer/minder ontwikkelde steden. De enquête is afkomstig van de ‘ISO Strategic Advisory Group on Smart Cities’, samengesteld uit een brede vertegenwoordiging van internationale experts, die adviseert aan ISO over de aanpak en coördinatie van het normalisatiewerk rondom smart cities.

De rol van steden en standaarden

(Inter)nationale standaarden helpen steden bij hun dagelijks functioneren door het bieden van begeleiding, een gemeenschappelijke taal, managementsystemen & kaders en specificaties voor een breed scala van dingen, van stadsplanning tot ontwikkeling van infrastructuur, producten en diensten. Zo dragen standaarden enerzijds bij aan een betere kwaliteit van leven voor de bewoners en ondersteunen zij anderzijds het stadsbestuur bij het managen van uitdagingen zoals groei, urbanisatie en klimaatverandering.

Als gevolg van de toenemende complexiteit en stapeling van uitdagingen waarmee een stad in de toekomst geconfronteerd wordt, zal de noodzaak van gemeenschappelijke oplossingen (standards & guidance) en de mogelijkheid voor het effectiever delen van best practices alleen maar toenemen. Het doel van deze enquête is om steden te informeren, betrekken en inzicht te krijgen in hoe standaarden kunnen voorzien in de behoefte en toegevoegde waarde kunnen bieden bij het bereiken van Smart Cities.


Deelnemen aan de enquête

Vertegenwoordigers van steden kunnen invloed uitoefenen op de mondiale aanpak van Smart Cities en de visie delen vanuit hun eigen stad. Het gaat om beantwoording van zes vragen voor 10 mei aanstaande.

Voor deelname aan de enquête kunt u contact opnemen met Emiel Verhoeff, New Business, Relations & Innovation Manager, telefoon (015) 2 690 334 of e-mail emiel.verhoeff@nen.nl.