Deel deze pagina via:

Het online platform Smart Society is mogelijk gemaakt door:

Interdisciplinair communiceren over wateropgaven


Hiltrud Pötz – Atelier Groen Blauw


Het gesprek over wateropgaven vindt veelal plaats tussen waterschappen, overheden en onderzoeksinstanties, maar heeft grote gevolgen voor de kleinere spelers in de stad. Met Atelier Groen Blauw ontwikkelt Hiltrud Pötz methoden om een bredere groep partijen te betrekken bij besluitvorming over water. Door inzichtelijk te maken wat huiseigenaren zelf kunnen doen, maar ook door methoden te ontwikkelen waarbij nieuwe partijen mee kunnen denken. Waar ziet zij nog uitdagingen?