Deel deze pagina via:

Het online platform Smart Society is mogelijk gemaakt door:

Een doorkijk naar stedelijke wateropgave in 2050


Arno Bouwman – PBL / UN – HABITAT


Wat staat de wereld de komende 40 jaar te wachten op het gebied van verstedelijking en water? PBL bracht in opdracht van UN-HABITAT de publicatie ’Towards a world of cities in 2050 – an outlook on water related challenges’ uit. Aan de hand van dit onderzoek schetst Arno Bouwman de toekomstige mondiale opgave van grootschalige urbanisatie en de uitdaging voor schoon drinkwater, riolering, afvalwaterzuivering en de bescherming tegen overstromingen. Het PBL pleit in dit onderzoek voor integratie van water en stedelijke ontwikkeling waarbij tegelijkertijd rekening wordt gehouden met sociale doelstellingen.