Deel deze pagina via:

G40

Nieuws

High Tech Binnenstad: de binnenstad beter in beeld

Platform31, april 2020

De bestaande papieren binnenstadmonitor is enigszins achterhaald. Daarom werd in het praktijkgerichte onderzoeksproject Hightech Binnenstad een nieuwe manier ontwikkeld om inzicht te krijgen in binnenstadbezoek en het effect van interventies. Onderzoekers van Saxion Hogeschool gebruikten verschillende datasets en meetinstrumenten om informatie over het functioneren van de binnenstad in kaart te brengen. Zij brachten de beschikbare data van pilotsteden Amersfoort, Deventer en Zwolle samen op een overzichtelijk digitaal dashboard. Dit dashboard biedt de mogelijkheid om interessante verbanden tussen de verschillende databronnen te verkennen.

Lees verder


Meer data-kennis nodig bij ruimtelijke vraagstukken

Eric Hol (Invisor), Tieme Goedendorp (Tau Omega), John Stor, Ludan Schmid (XpertiseWonen), november 2019

De komende decennia wordt Nederland in toenemende mate geconfronteerd met ruimtelijke vraagstukken van toenemende complexiteit. Hoe om te gaan met vergrijzing en demografische krimp? Hoe houden we de woningmarkt gezond? Hoe zorgen we dat de Randstad in beweging blijft? Dit zijn allen vraagstukken die enerzijds de kenmerken hebben van ‘Wicked Problems’; vraagstukken die gezien hun aard lastig oplosbaar zijn en waarbij niemand de doorzettingsmacht heeft om regie te voeren over de aanpak. Data-analyse helpt bij het aanpakken en oplossen van dit type vraagstukken, maar daarbij is het wel van belang om dit op een goede manier te doen. Een aantal misverstanden zit hier nog bij in de weg. We bespreken vijf misverstanden en geven daarna aan welke stappen nu nodig zijn.

Lees verder (pdf)


‘Gratis’ wonen in de slimme stad en ‘betalen’ met data

Platform31, november 2019

Data kunnen lucratief zijn, voor zowel gemeenten als bewoners. Aan het vergaren en gebruiken van data hangt wel een prijskaartje, waarschuwt Rosalie Koolhoven. De universitair docent IT-recht aan de Rijksuniversiteit Groningen benadrukt welke ethische vragen er spelen bij living labs en smart cities.

Lees verder


5G in gebruik: de gemeente als aanjager én waakhond

Platform31, september 2019

In het Actieplan Digitale Connectiviteit (2018) is aangegeven hoe de rijksoverheid zich inzet om deze doelstellingen te bereiken, maar wat kunnen gemeenten en regio´s doen? Wat is hun rol in het verbeteren van digitale connectiviteit? We gaan in gesprek met Olha Bondarenko, strategisch adviseur innovatie en digitalisering bij de gemeente Eindhoven.

Lees verder


Zorgen Amsterdam over uitrol 5G

Stadszaken, september 2019

De gemeente Amsterdam wil graag dat het wetsvoorstel over de uitrol van 5G- wordt aangepast. Het wetsvoorstel brengt met zich mee dat er in de hoofdstad zo’n 10 extra zenders komen om burgers, bezoekers en bedrijven te voorzien van supersnel internet. Wethouder Touria Meliani schrijft in een brief aan minister Eric Wiebes van Economische zaken en Klimaat dat dit grote gevolgen heeft voor het straatbeeld en tot bezorgdheid over gezondheidsrisico’s leidt.

Lees verder


Nederlands recht niet klaar voor data-gedreven samenleving

Tilburg University, augustus 2019

Terwijl steeds meer bedrijven en overheidsorganisaties gebruik maken van Big Data, biedt het Nederlands recht onvoldoende bescherming tegen de negatieve gevolgen daarvan. Dat blijkt uit een groot internationaal onderzoek uitgevoerd door onderzoekers van Tilburg University. De onderzoekers concluderen dat Big Data projecten soms worden gestart zonder goed plan of evaluatie achteraf, dat delen van het Big Data proces ongereguleerd zijn en dat het soms onmogelijk is om belangrijke gevolgen van Big Data processen aan de rechter voor te leggen.

Lees verder


Data doorzien

Rathenau Instituut, juli 2019

Nederlandse provincies experimenteren volop met de inzet van data, algoritmen en nieuwe technologie. Digitalisering levert op verschillende vlakken nieuwe kennis op en stelt provincies in staat om burgers en maatschappelijke organisaties nauwer te betrekken bij het beleid op voor hen belangrijke thema’s. Het Rathenau Instituut beoogt met dit essay bij te dragen aan het denken over verantwoorde digitalisering.

Lees verder


Met je hoofd in The Cloud – Het ontwerpen van Smart Cities

Archined, juli 2019

Architecten ontwerpen steeds vaker slimme gebouwen en slimme steden. ‘Smart’ wordt dikwijls in één adem genoemd met technologie, innovatie, mobiliteit en duurzaamheid. Op zich niks mis mee, we willen allemaal energie besparen en snel van a naar b. Maar maakt digitale technologie onze steden en gebouwen écht beter? Wat is de impact van technologie op de openbare ruimte en op onze beleving van de stad? En welke rol spelen architecten en stedenbouwkundigen daarin? Lees het artikel van Do Janne Vermeulen, architect en medeoprichter van Team V Architectuur. Zij is de tweede Architect in Residence bij van Architectuurcentrum Amsterdam en verdiepte zich drie maanden lang in het thema ‘Smart Cities’.
Lees verder


Een goede start met data in de stad

Platform31, juli 2019

Platform31 ontwikkelde samen met het Centre for BOLD Cities het stappenplan Een goede start. In vier stappen laten we zien hoe je als gemeente dataprojecten opstart met oog voor kwaliteit en ethiek.

Lees verder


Sneller internet voor stad en platteland

Platform31, mei 2019

Het dagelijks leven is steeds moeilijker voor te stellen zonder internet. Marktpartijen zijn verantwoordelijk voor investeringen in de digitale infrastructuur. Maar zowel op het platteland als in de stad liggen sluitende businesscases niet direct voor de hand. Nauwere samenwerking tussen partijen uit de stad en op het platteland biedt perspectief.


Lees verderPionieren op het platteland – kleine gemeenten zetten in op data

Platform31, april 2019

Interview met Jeroen Weekers, gemeente Eersel, coördinator Rural Data Center

De wijdverbreide term ‘smart city’ impliceert dat digitale ontwikkelingen voorbehouden zijn aan steden. Onterecht, zo bewijzen de Kempengemeenten, vijf plattelandsgemeenten in Noord-Brabant. In samenwerking met het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) zetten deze gemeenten data in om de dienstverlening richting inwoners te verbeteren. Jeroen Weekers (25) is projectleider bij gemeente Eersel en coördinator van het eerste en enige Rural Data Center van Nederland.

Lees verder


‘Wij kijken naar de betekenis van digitalisering voor burgers in de slimme stad’

Erasmus Universiteit Rotterdam, april 2019

Interview met prof.dr. Liesbet van Zoonen, wetenschappelijk directeur van het Leiden-Delft-Erasmus Centre for BOLD Cities

Het Leiden-Delft-Erasmus Centre for BOLD Cities zet data-onderzoek in om bij te dragen aan oplossingen voor stedelijke vraagstukken. Het perspectief van de stadsbewoner en -bestuurder staat hierbij centraal. BOLD staat voor Big Open and Linked Data. Het Centre for BOLD Cities is in 2016 opgericht en heeft zichzelf op de kaart gezet met onder meer datawandelingen, de game Jouw Buurt – Jouw Data en doet onderzoek samen met het CBS en met de gemeenten Rotterdam en Den Haag.

Lees verder‘Algoritmes vervangen niet het stadsbestuur’

iBestuur, januari 2019

De grootste uitdaging voor de overheid op het vlak van big data, is voorkomen dat grote ondernemingen en technologieën het publieke belang kapen. “De overheidsrelevantie is heel erg groot”, zegt de Haagse wethouder Saskia Bruines. Zij voert het initiatief aan van de vijf grote steden om gezamenlijk op te trekken in de ontwikkeling van het concept Smart City.

Lees verderGemeente Leiden werkt met data-analyses aan een smart society

Platform31, januari 2019

Voor het project Data in de stad sprak Janneke ten Kate met Hanny Zalme van de gemeente Leiden over hun Urban Data Center waarbij ze samen met het CBS het datagedreven werken binnen de gemeente willen professionaliseren.

Lees verder


Wat kan en mag met sensoren in de openbare ruimte?

Kadaster, november 2018

Camera’s, luchtkwaliteitsmeters, verkeerstellers, geluidsmeters. Van wie zijn sensoren? Wie mag en kan wat met de data? En moeten ze worden geregistreerd? Overal in de openbare ruimte vinden we sensoren. Van wie zijn ze, wie mag er wat mee, is registratie wenselijk en wat betekent dit alles voor de burger? Drie partijen bogen zich over deze vraag: de VNG, het ministerie van BZK en advocatenkantoor Pels Rijcken & Droogleever Fortuijn. Daarbij kwam ook het prototype voor een openbaar sensorenregister ter sprake, dat gemeente Eindhoven en het Kadaster samen ontwikkelden.


Lees het artikel-Binnenkort verwacht… de digitale tweelingstad van Rotterdam

Platform31, november 2018

Vorige week sprak ik met Roland van der Heijden van de gemeente Rotterdam over het Platform31-project Data en de Stad. Hij vertelde mij dat de gemeente Rotterdam samen met partners werkt aan de ontwikkeling van een digitale driedimensionale evenknie van de havenstad.

Lees verderDatagedreven werken aan het verminderen van overlast

Platform31, september 2018

Net als op veel andere plaatsen in Nederland wordt ook in Zaanstreek-Waterland gewerkt aan het voorkomen van overlast in wijken en buurten. Voor het Datalab Zaanstreek-Waterland zou het vraagstuk van overlast de eerste test-case zijn. Heeft een datalab waarde voor het oplossen van maatschappelijke vraagstukken en op welke wijze kan dat? Tom Pots en Erwin Smit vertellen over hun ervaringen.

Lees verder


G5 en VNG gaan samen voor Smart City Strategie

september 2018

De G5, bestaande uit Rotterdam, Amsterdam, Utrecht, Den Haag en Eindhoven, nemen het voortouw in de digitale transitie. Dit doen ze samen met de Vereniging Nederlandse Gemeenten (VNG). De gezamenlijk uitvoering van de NL Smart City Strategie werd vorige week officieel bekrachtigd. Met de aanpak willen de G5 en de VNG de Smart City beweging verbreden naar andere gemeenten die hierop actief (willen) zijn. De gemeente Rotterdam neemt de leiding op het thema ‘duurzaamheid’.

Lees verder


Datawandelen door de slimme stad

Door Fadi Hirzalla (Erasmus Universiteit Rotterdam / Kenniswerkplaats Urban Big Data) en Liesbet van Zoonen (Erasmus Universiteit Rotterdam / Centre for BOLD Cities)

Een ouderwetse stadswandeling is misschien wel het beste middel om burgers en beleidsmakers te laten zien wat het betekent om in een datagedreven slimme stad te wonen.

Lees verder in Sociale Vraagstukken (september 2018)Urban Agenda: gemeente Eindhoven versterkt digitaal leiderschap

Digitalisering kan burgers en overheid helpen om maatschappelijke opgaven versneld aan te pakken. Maar waar te beginnen als je weet dat alles met alles samenhangt? De gemeente Eindhoven kiest ervoor om innovatie toe te passen in Europees verband, met als leidraad de Urban Agenda.

Lees verder in inGovernment (juni 2018, pp 21-23)‘Smart City’ Den Haag zet stappen

Den Haag heeft de afgelopen maanden ambitieuze stappen gezet op het gebied van Smart City. De samenwerking met het Centraal Bureau voor de Statistiek in het CBS Urban Data Center/Den Haag heeft als doel beschikbare data beter te gebruiken om effectiever beleid te
kunnen maken. De samenwerking met Eneco en Eurofiber in ‘Living Lab
Scheveningen’ richt zich op het experimenteren met Smart City dienstverlening in de openbare ruimte.

Lees verder in GOV magazine (pdf) (juni 2018, pp 30-32)

en de artikelen:


Technologie voor beter leven in de stad

Technologie voor beter leven in de stad: een dubbelinterview met Elphi Nelissen (TU Eindhoven) en Frans Vogelaar (Academy of Media Arts Cologne)

Lees verder in BPD Magazine (2018, pp 8-21)Slimme steden: het belang van data voor steden

Platform31, maart 2018

Technologie verandert zichtbaar en onzichtbaar onze steden: de manier waarop we leven en werken, onze leefomgeving inrichten en ons organiseren. Bij slimme steden komen digitalisering en verstedelijking samen. Met slimme technologie en gebruik van big data, maken we de stad aantrekkelijker, duurzamer
en leefbaarder. Lees het artikel van Janneke ten Kate en David Louwerse uit de publicatie De economische agenda voor stad en regio.

Lees het artikel Slimme steden: het belang van data voor steden (pdf)