Deel deze pagina via:


Smart society

Wat verstaan we onder ‘smart society’? Wij hanteren, geïnspireerd door dr. Mettina Veenstra van Hogeschool Saxion, de volgende definitie van de smart society:

“Een samenleving die een hoge kwaliteit van leven weet te garanderen door samenwerking tussen overheden, bedrijven, burgers en kennisinstellingen op het gebied van slimme digitale technologie, traditionele infrastructuur, architectuur, menselijk kapitaal en sociaal kapitaal, waarbij de overheid richtingbepalend is.’’

In het kennisdossier bieden we ruimte aan initiatieven, partijen en personen die een bijdrage leveren aan het verwezenlijken van de smart society. Hierin staat niet techniek maar de maatschappelijke impact centraal.

Doel van het kennisdossier

Doel is een omgeving te creëren waar geïnteresseerden in het thema smart society zich kunnen laten inspireren en informeren over nieuws en kennisontwikkeling. Platform31 vult het dossier zowel met eigen content als met relevante content van externen. De voornaamste doelgroep bestaat uit medewerkers van gemeenten. Daarnaast kan het dossier ook voor medewerkers van andere overheden, kennisinstellingen en bedrijven interessant zijn.

Opbouw

Het dossier is opgebouwd uit de volgende drie onderdelen.

 • Nieuws
  Wat zijn nieuwe ontwikkelingen? Wat is relevant voor gemeenten? In de sectie nieuws verwijzen we naar belangrijke gebeurtenissen, evenementen, initiatieven en publicaties van Platform31 en van externe partijen. Daarnaast verrijken we dit onderdeel door op geregelde basis voorbeelden van successen uit het werkveld uit te lichten, bijvoorbeeld door het schrijven van artikelen met nieuwswaarde of door het afnemen en publiceren van interviews met betrokkenen.
 • Opinie
  We laten gemeenten in blogs aan het woord over de dagelijkse praktijk van de smart society. De nadruk ligt er hierbij op de lezer te inspireren en aan het denken te zetten. We gaan op zoek naar goede ideeën of nieuwe invalshoeken.
 • Projecten en bijeenkomsten
  De pagina projecten geeft een overzicht van de huidige activiteiten van Platform31. U vindt hier updates over de stand van zaken in de lopende projecten op het thema. Hier zullen bijvoorbeeld interessante tussenresultaten en publicaties gedeeld worden. Iedereen profiteert mee van de resultaten van deze projecten. Bezoekers van de pagina worden daarnaast uitgenodigd mee te denken en mee te doen.
 • Publicaties
  Alle relevante publicaties over het onderwerp smart society kunt u hier vinden. Dit betreffen zowel publicaties van Platform31 als van externe partijen.
 • Relevante bronnen
  Hier vindt u inspirerende praktijkvoorbeelden en relevante website waarin het onderwerp smart society wordt uitgelicht.

Meer informatie

Wilt u een bijdrage leveren aan het kennisdossier, neem gerust contact op met: