Het online platform Smart Society is mogelijk gemaakt door:


Deel deze pagina via:


Kennisdossier: Smart society

In het kennisdossier bieden we ruimte aan initiatieven, partijen en personen die een bijdrage leveren aan het verwezenlijken van de smart society. Hierin staat niet techniek, maar de maatschappelijke impact en de borging van publieke waarden centraal. Vanwege de focus op de bijdrage van gemeenten aan de Smart Society bestaat de voornaamste doelgroep uit medewerkers van gemeenten. Daarnaast kan het dossier ook voor medewerkers van andere overheden, kennisinstellingen en bedrijven interessant zijn.

Nieuws

Meer data-kennis nodig bij ruimtelijke vraagstukken

Eric Hol (Invisor), Tieme Goedendorp (Tau Omega), John Stor, Ludan Schmid (XpertiseWonen), november 2019

De komende decennia wordt Nederland in toenemende mate geconfronteerd met ruimtelijke vraagstukken van toenemende complexiteit. Hoe om te gaan met vergrijzing en demografische krimp? Hoe houden we de woningmarkt gezond? Hoe zorgen we dat de Randstad in beweging blijft? Dit zijn allen vraagstukken die enerzijds de kenmerken hebben van ‘Wicked Problems’; vraagstukken die gezien hun aard lastig oplosbaar zijn en waarbij niemand de doorzettingsmacht heeft om regie te voeren over de aanpak. Data-analyse helpt bij het aanpakken en oplossen van dit type vraagstukken, maar daarbij is het wel van belang om dit op een goede manier te doen. Een aantal misverstanden zit hier nog bij in de weg. We bespreken vijf misverstanden en geven daarna aan welke stappen nu nodig zijn.

Lees verder (pdf)


‘Gratis’ wonen in de slimme stad en ‘betalen’ met data

Platform31, november 2019

Data kunnen lucratief zijn, voor zowel gemeenten als bewoners. Aan het vergaren en gebruiken van data hangt wel een prijskaartje, waarschuwt Rosalie Koolhoven. De universitair docent IT-recht aan de Rijksuniversiteit Groningen benadrukt welke ethische vragen er spelen bij living labs en smart cities.

Lees verder


5G in gebruik: de gemeente als aanjager én waakhond

Platform31, september 2019

In het Actieplan Digitale Connectiviteit (2018) is aangegeven hoe de rijksoverheid zich inzet om deze doelstellingen te bereiken, maar wat kunnen gemeenten en regio´s doen? Wat is hun rol in het verbeteren van digitale connectiviteit? We gaan in gesprek met Olha Bondarenko, strategisch adviseur innovatie en digitalisering bij de gemeente Eindhoven.

Lees verder


Zorgen Amsterdam over uitrol 5G

Stadszaken, september 2019

De gemeente Amsterdam wil graag dat het wetsvoorstel over de uitrol van 5G- wordt aangepast. Het wetsvoorstel brengt met zich mee dat er in de hoofdstad zo’n 10 extra zenders komen om burgers, bezoekers en bedrijven te voorzien van supersnel internet. Wethouder Touria Meliani schrijft in een brief aan minister Eric Wiebes van Economische zaken en Klimaat dat dit grote gevolgen heeft voor het straatbeeld en tot bezorgdheid over gezondheidsrisico’s leidt.

Lees verder


Nederlands recht niet klaar voor data-gedreven samenleving

Tilburg University, augustus 2019

Terwijl steeds meer bedrijven en overheidsorganisaties gebruik maken van Big Data, biedt het Nederlands recht onvoldoende bescherming tegen de negatieve gevolgen daarvan. Dat blijkt uit een groot internationaal onderzoek uitgevoerd door onderzoekers van Tilburg University. De onderzoekers concluderen dat Big Data projecten soms worden gestart zonder goed plan of evaluatie achteraf, dat delen van het Big Data proces ongereguleerd zijn en dat het soms onmogelijk is om belangrijke gevolgen van Big Data processen aan de rechter voor te leggen.

Lees verder