Kennisdossier: Smart society

In het kennisdossier bieden we ruimte aan initiatieven, partijen en personen die een bijdrage leveren aan het verwezenlijken van de smart society. Hierin staat niet techniek, maar de maatschappelijke impact en de borging van publieke waarden centraal. Vanwege de focus op de bijdrage van gemeenten aan de Smart Society bestaat de voornaamste doelgroep uit medewerkers van gemeenten. Daarnaast kan het dossier ook voor medewerkers van andere overheden, kennisinstellingen en bedrijven interessant zijn.

Nieuws

Smart cities na corona: wat gaat er veranderen?

Innovation Origins, juni 2020

Of we nu teruggaan naar het leven zoals we gewend waren, of het ‘nieuwe normaal’ accepteren, de manier hoe we naar de wereld kijken is door corona veranderd. Welke lessen kunnen we uit de lockdown trekken? En heeft het onze kijk op technologie veranderd? Om op deze vragen een antwoord te krijgen organiseert Smart Cities innovation Space, een project van de Technische Universiteit Eindhoven samen met partners Brainport Smart District, Omines en Technobroker, een reeks lezingen. Hoe zien Smart Cities eruit na corona?

De eerste lezing op afstand ging het vooral om de ethische kaders. Hoe moet zo’n stad eruit zien? Wat willen we wel en vooral niet?

Lees verder


Shaping Europe’s digital future: Commission presents strategies for data and Artificial Intelligence

European Commission, February 2020

The European Commission unveils its ideas and actions for a digital transformation that works for all, reflecting the best of Europe: open, fair, diverse, democratic and confident. It presents a European society powered by digital solutions that put people first, opens up new opportunities for businesses, and boosts the development of trustworthy technology to foster an open and democratic society and a vibrant and sustainable economy. Digital is a key enabler to fighting climate change and achieving the green transition. The European data strategy and the policy options to ensure the human-centric development of Artificial Intelligence (AI) presented today are the first steps towards achieving these goals.

Lees verder


High Tech Binnenstad: de binnenstad beter in beeld

Platform31, april 2020

De bestaande papieren binnenstadmonitor is enigszins achterhaald. Daarom werd in het praktijkgerichte onderzoeksproject Hightech Binnenstad een nieuwe manier ontwikkeld om inzicht te krijgen in binnenstadbezoek en het effect van interventies. Onderzoekers van Saxion Hogeschool gebruikten verschillende datasets en meetinstrumenten om informatie over het functioneren van de binnenstad in kaart te brengen. Zij brachten de beschikbare data van pilotsteden Amersfoort, Deventer en Zwolle samen op een overzichtelijk digitaal dashboard. Dit dashboard biedt de mogelijkheid om interessante verbanden tussen de verschillende databronnen te verkennen.

Lees verder


Meer data-kennis nodig bij ruimtelijke vraagstukken

Eric Hol (Invisor), Tieme Goedendorp (Tau Omega), John Stor, Ludan Schmid (XpertiseWonen), november 2019

De komende decennia wordt Nederland in toenemende mate geconfronteerd met ruimtelijke vraagstukken van toenemende complexiteit. Hoe om te gaan met vergrijzing en demografische krimp? Hoe houden we de woningmarkt gezond? Hoe zorgen we dat de Randstad in beweging blijft? Dit zijn allen vraagstukken die enerzijds de kenmerken hebben van ‘Wicked Problems’; vraagstukken die gezien hun aard lastig oplosbaar zijn en waarbij niemand de doorzettingsmacht heeft om regie te voeren over de aanpak. Data-analyse helpt bij het aanpakken en oplossen van dit type vraagstukken, maar daarbij is het wel van belang om dit op een goede manier te doen. Een aantal misverstanden zit hier nog bij in de weg. We bespreken vijf misverstanden en geven daarna aan welke stappen nu nodig zijn.

Lees verder (pdf)


‘Gratis’ wonen in de slimme stad en ‘betalen’ met data

Platform31, november 2019

Data kunnen lucratief zijn, voor zowel gemeenten als bewoners. Aan het vergaren en gebruiken van data hangt wel een prijskaartje, waarschuwt Rosalie Koolhoven. De universitair docent IT-recht aan de Rijksuniversiteit Groningen benadrukt welke ethische vragen er spelen bij living labs en smart cities.

Lees verder


5G in gebruik: de gemeente als aanjager én waakhond

Platform31, september 2019

In het Actieplan Digitale Connectiviteit (2018) is aangegeven hoe de rijksoverheid zich inzet om deze doelstellingen te bereiken, maar wat kunnen gemeenten en regio´s doen? Wat is hun rol in het verbeteren van digitale connectiviteit? We gaan in gesprek met Olha Bondarenko, strategisch adviseur innovatie en digitalisering bij de gemeente Eindhoven.

Lees verder


Zorgen Amsterdam over uitrol 5G

Stadszaken, september 2019

De gemeente Amsterdam wil graag dat het wetsvoorstel over de uitrol van 5G- wordt aangepast. Het wetsvoorstel brengt met zich mee dat er in de hoofdstad zo’n 10 extra zenders komen om burgers, bezoekers en bedrijven te voorzien van supersnel internet. Wethouder Touria Meliani schrijft in een brief aan minister Eric Wiebes van Economische zaken en Klimaat dat dit grote gevolgen heeft voor het straatbeeld en tot bezorgdheid over gezondheidsrisico’s leidt.

Lees verder


Nederlands recht niet klaar voor data-gedreven samenleving

Tilburg University, augustus 2019

Terwijl steeds meer bedrijven en overheidsorganisaties gebruik maken van Big Data, biedt het Nederlands recht onvoldoende bescherming tegen de negatieve gevolgen daarvan. Dat blijkt uit een groot internationaal onderzoek uitgevoerd door onderzoekers van Tilburg University. De onderzoekers concluderen dat Big Data projecten soms worden gestart zonder goed plan of evaluatie achteraf, dat delen van het Big Data proces ongereguleerd zijn en dat het soms onmogelijk is om belangrijke gevolgen van Big Data processen aan de rechter voor te leggen.

Lees verder