Het online platform Smart Society is mogelijk gemaakt door:


Deel deze pagina via:


Kennisdossier Smart society

In het kennisdossier bieden we ruimte aan initiatieven, partijen en personen die een bijdrage leveren aan het verwezenlijken van de smart society. Hierin staat niet techniek, maar de maatschappelijke impact en de borging van publieke waarden centraal. Vanwege de focus op de bijdrage van gemeenten aan de Smart Society bestaat de voornaamste doelgroep uit medewerkers van gemeenten. Daarnaast kan het dossier ook voor medewerkers van andere overheden, kennisinstellingen en bedrijven interessant zijn.

Nieuws

Trendanalyse #3 De digitale ruimte

VNG, 10 november 2022

In deze trendanalyse bespreken we de digitale ruimte ofwel ‘de plek waar wij online zijn’. De nadruk ligt op nieuwe ontwikkelingen als Metaverse en Web3 en de onderliggende technologieën. Volgens critici zijn deze te weinig gestoeld op publieke waarden als privacy, veiligheid, autonomie en democratie.

Lees verder


Eerste advies Interbestuurlijke Datastrategie

VNG, 24 oktober 2022

De inzet van data bij maatschappelijke vraagstukken wordt voor gemeenten steeds belangrijker. In de Interbestuurlijke Datastrategie Nederland is daarom een Pilot Adviesfunctie Verantwoord Datagebruik gestart. Overheden kunnen daar terecht met vragen over juridische, technische en ethische aspecten van data.

Lees het advies over de juridische, technische en ethische aspecten van cameragebruik (casus gemeente Utrecht )

Lees verder


Bordspel leert gemeente over wat wel en niet werkt in slimme stad

Stadszaken, 21 oktober 2022

In het bordspel Moral Design: The Game, ontwikkeld door twee lectoraten van de Fontys Hogescholen, verplaatsen ambtenaren, wethouders, ondernemers en burgers zich in elkaars rol om argumenten voor of tegen slimme toepassingen beter te begrijpen. I

Lees verder


Amsterdam en Eindhoven zetten in op dataminimalisatie voor digitale monitoring buitenruimte

Stadszaken, 14 oktober 2022

Kan een gemeente de buitenruimte met camera’s of sensoren monitoren, terwijl ook rekening wordt gehouden met de privacy van voorbijgangers? Amsterdam en Eindhoven testen dataminimalisatie in hun monitoring.

Lees verder


Het ontwikkelen en behouden van waarden in een digitale samenleving

TU Delft, 12 oktober 2022

Hoe zorgen we dat de fundamentele waarden die we in Nederland en Europa hooghouden, zoals privacy, transparantie en democratie, geborgd worden in een digitale samenleving? Hoe kunnen we een wezenlijk positieve bijdrage leveren aan de samenleving met behulp van AI? Een gesprek met Geert-Jan Houben, pro-vice rector AI, Data en Digitalisatie en leider van het AI Initiative en Jeroen van den Hoven, hoogleraar ethiek en technologie (TBM) en leider van het TU Delft Digital Ethics Center. “Je wilt dat je innovatie aantoonbaar bijdraagt aan het soort samenleving waarin wij willen leven.”

Lees verder


Kabinetsreactie WRR-rapport Opgave AI. De nieuwe systeemtechnologie

WRR – ministerie van EZK, 7 oktober 2022

Het kabinet heeft zijn reactie op het WRR-rapport Opgave AI. De nieuwe systeem technologie vastgesteld. Het rapport is van grote waarde voor de beleidsvorming, stelt het kabinet. Des te meer omdat het gebruik van Artificiële Intelligentie (AI) en de impact ervan op de samenleving steeds meer toenemen.

AI is een systeemtechnologie, te vergelijken met elektriciteit en de verbrandingsmotor. Een systeemtechnologie heeft een grote impact op de samenleving, die vooraf niet kan worden overzien. Om een systeemtechnologie als AI in te bedden is een integrale aanpak vereist, met intensieve betrokkenheid van de overheid. De WRR onderscheidt daarbij vijf opgaven: demystificatie, contextualisering, engagement, regulering en positionering.

Lees verder


EU-voorstel: beter werkende data-economie voor consumenten en bedrijven

Ministerie van EZK, 23 februari 2022

Het gebruik van digitale gegevens is onmisbaar in de economie en maatschappij. Grensoverschrijdende regelgeving die zorgt voor een betere verdeling van de grote waarde van data, is daarom essentieel voor bedrijven en consumenten. Het zorgt ervoor dat je bijvoorbeeld controle kunt houden over je eigen gegevens of verschillende onlinediensten naast elkaar kunt gebruiken. Het kabinet ziet daarom de EU Data Act, een voorstel dat de Europese Commissie vandaag naar buiten heeft gebracht, als een belangrijke stap om de data-economie als geheel beter te laten werken.

Lees verder

Zie ook: Dataverordening: Commissie komt met maatregelen voor een eerlijke en innovatieve data-economie (persbericht EU, 23 februari 2022)


Hoe smart is Nederland eigenlijk?

BTG, 21 januari 2022

Steden krijgen te maken met een breed scala aan complexe maatschappelijke opgaven. In een smart city met vernuftige ICT-oplossingen wordt hieraan het hoofd geboden. Verschillende gemeenten hebben het thema opgepakt in de vorm van pilots en projecten. 440 in de G40, om precies te zijn. Maar hoe smart is Nederland nu eigenlijk? Aan het woord is Hans Teuben, director strategy and innovation public sector/smart cities and mobility bij Capgemini Invent.

Lees verder


Oostenrijks bedrijf bouwt zendernetwerk door heel Apeldoorn: ‘Wij zijn geen Google in Toronto’

Stadszaken, 6 januari 2022

In totaal hangen straks 500 multifunctionele zenders van techbedrijf RadioLED aan gemeentelijke lantaarnpalen in Apeldoorn. Zij verzorgen sneller internet dan huidige providers en faciliteren ICT-toepassingen in de openbare ruimte. De gemeente hoopt met de samenwerkingsovereenkomst het grondwerk te leggen voor haar ambities als slimme stad en kenniscentrum voor digitalisering en veiligheid.

Lees verder

Lees ook: Smartproject Apeldoorn wijst kritiek de deur: ‘Zendernetwerk is kans en geen bedreiging’ (Stadszaken, 14 januari 2022)


Gelders gedeputeerde Markink rapporteur digitalisering

Binnenlands Bestuur, 13 december 2021

De Raad van Europa in Straatsburg krijgt volgend jaar een rapport over digitalisering op tafel van Gelders gedeputeerde Jan Markink. Hij schrijft het rapport Smart Cities, Smart Regions met een Schots raadslid Tony Buchanan. Samen zijn ze lid van het Congres van Lokale en Regionale Overheden van de Raad van Europa.

Lees verder


Kunstmatige intelligentie gaat ons leven fundamenteel veranderen

WRR, 11 november 2021

Kunstmatige intelligentie (AI) gaat ons leven fundamenteel veranderen. AI wordt gebruikt in uiteenlopende toepassingen: van gezichtsherkenning tot vertaalapps, van medische diagnoses tot anticiperen op criminaliteit, en van fraudebestrijding tot het beïnvloeden van wat we kopen, lezen en stemmen. En dat is nog maar het begin. Als Nederland zich op deze fundamentele verandering niet goed voorbereidt, is er niet alleen het risico dat kansen worden gemist, maar ook dat de samenleving opgescheept wordt met een technologie die onze belangen niet dient. Dat stelt de WRR in in het rapport Opgave AI. De nieuwe systeemtechnologie.

Lees verder

Lees ook: Kabinetsreactie WRR-rapport Opgave AI. De nieuwe systeemtechnologie (26 oktober 2022)


Smart City Index plaatst Amsterdam, Den Haag en Rotterdam in wereldwijde top 30

Stadszaken, 9 november 2021

In de IMD Smart City Index 2021 wordt Nederland vertegenwoordigd door drie steden: Rotterdam en Den Haag stegen naar de top 30, Amsterdam daalde iets naar plek 17. Singapore blijft de ‘smart city to beat’ en voert ook dit jaar de lijst aan met de hoogste AAA-beoordeling. Stadszaken zet uiteen waarin Nederlandse steden met Singapore verschillen en wat ze kunnen doen om dichterbij de smart city-goliath in de buurt te komen.

Lees verder

Lees ook: Den Haag winnaar World Smart City Award 2021 (gemeente Den Haag, 17 november 2021)


Slimme stad: Privacy buiten kijf

VNG Magazine, 22 oktober 2021

Onlangs publiceerde de Autoriteit Persoonsgegevens een rapport over de bescherming van persoonsgegevens in smart cities. Een serieuze zaak: eerder dit jaar legde de privacywaakhond Enschede een boete van zes ton op omdat de gemeente bij wifi-tracking (om de drukte in de stad te meten) een verkeerd systeem zou gebruiken. Hoewel de meeste gemeenten die zich met digitale toepassingen bezighouden waarschijnlijk al eens kritisch zijn bekeken door de Autoriteit Persoonsgegevens (AP), sloeg de boete die Enschede kreeg in gemeenteland in als een bom. Dat zegt Wim Willems, commissievoorzitter en bestuurlijk trekker van de Themagroep Smart Cities van de G40 en wethouder in Apeldoorn .

Lees verder


Artificiële intelligentie en de rechten van de mens

WRR, 29 september 2021

De impact van Artificiële Intelligentie (AI) wordt onderschat als we het alleen maar hebben over regels die het gebruik ervan moeten ‘inkaderen’. Het zijn juist de werkprocessen van de democratische rechtsstaat zelf die zullen moeten worden herzien. AI moet worden gezien als een onderdeel van onze samenleving, met verbetering van de waardigheid en duurzaamheid ervan als blijvende morele en politieke opgave. Dat schrijft prof.mr. Ernst Hirsch Ballin, adviserend raadslid van de Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid in het Working Paper Mensenrechten als ijkpunten van artificiële intelligentie.

Lees verder

Lees ook: