Invloed van schaarste op gedrag

Actuele wetenschappelijke literatuur wijst steeds duidelijker uit dat opgroeien in armoede en/of het op latere leeftijd rond moeten komen van een (zeer) laag inkomen negatief uitwerkt op ons gedrag. De toename van armoede en schulden vindt plaats in een context waarin onder meer gemeenten een steeds groter beroep doen op de zelfredzaamheid van de burger. Als armoede en schulden ons functioneren op een negatieve wijze beïnvloeden, wat kan er dan in het kader van grote zelfredzaamheid van deze groep gevraagd worden?


Opgave voor gemeenten

De ondersteuning en voorzieningen voor burgers met schulden zo inrichten dat er rekening wordt gehouden met de tijdelijk beperkte zelfredzaamheid

Knoppen waar gemeenten en partners aan kunnen draaien

  • Bij meervoudige problematiek integraal kijken welk beroep er op iemand wordt gedaan. Het vragen van een ruime tegenprestatie kan contraproductieve effecten hebben;
  • Het stabiliseren van schulden prioriteit geven;
  • het inhouden en doorbetalen van de vaste lasten, budgetbeheer of schuldenbewind zijn interventies die de burger weer wat meer denkruimte geven.

Informatie en communicatie

  • Actief inzetten van eigen netwerk en vrijwilligers in tijdelijke ondersteuning;
  • Inkomensondersteunende toeslagen zo makkelijk mogelijk beschikbaar maken;
  • In communicatie erkennen dat volledige zelfredzaamheid tijdelijk niet mogelijk is.

Lees ook: