Aanpak schulden in sociale wijkteams

In wijkteams en integrale intakes zijn financiële problemen de meest voorkomende reden waarvoor burgers contact zoeken. Dit is een verassing. Bij de inrichting van de wijkteams en de integrale intakes leefde het besef dat schuldenproblematiek vaak samenhangt met problemen op andere levensdomeinen. Om die reden kozen veel gemeenten er voor om de aanpak van schulden onderdeel te maken van de brede opdracht die generalisten hebben. In de praktijk blijkt echter dat financiële problemen voor burgers veruit de belangrijkste reden zijn om zich te melden voor ondersteuning.


Opgave voor gemeenten

Voldoende kennis en expertise van schulden onderbrengen bij de sociale wijkteams en integrale intakes

Knoppen waar gemeenten en partners aan kunnen draaien

• Het uitvoeren van een risicoscan in het eerste contact. Dit draagt eraan bij dat er op tijd zicht is of en wanneer de schulden gaan escaleren;
• Zorg dat de doorstroom naar schuldhulpverlening tijdig gebeurt;
• Verklein zo nodig de toegangseisen tot schuldhulpverlening zodat sociale wijkteams tijdig kunnen doorsturen;
• Gebruik vrijwilligers, zoals de thuisadministratie om de wijkteams te ondersteunen met burgers met schulden.

Informatie en communicatie

• Train het sociale wijkteam op het herkennen van risicovolle schuldenproblematiek. Hier zijn quick scans voor;
• Maak afspraken met de keten om het sociale wijkteam in te kunnen zetten voordat schulden escaleren.

Lees ook:
Jungmann, N. Wesdorp, L.P. Duinkerken, G. (2015/2017), De eindjes aan elkaar knopen. Cruciale vragen bij financiële problematiek in de wijk, Platform31/VNG, Den Haag. 

symbool-aanpak-schulden-in-sociale-wijkteams