Ontwikkelingen in wet- en regelgeving

In de Brede Schuldenaanpak werkt het kabinet met een groot aantal partners aan maatregelen om de schuldenproblematiek aan de pakken. Op 1 januari 2021 worden drie (gewijzigde) wetten van kracht. Hieronder staat een korte beschrijving inclusief links naar relevante informatie over de implementatie van de wetten.

Wet Vereenvoudiging Beslagvrije Voet

De beslagvrije voet moet voorkomen dat een te groot deel van het inkomen opgaat aan het aflossen van schulden. Een vereenvoudiging van de berekening is nodig omdat de beslagvrije voet nu regelmatig verkeerd wordt vastgesteld. Voor de vaststelling kan dan gebruik worden gemaakt van geautomatiseerde beschikbaarheid van gestelde gegevens.

Meer informatie vind je hier bij de VNG

Adviesrecht gemeenten bij schuldenbewinden

Het aantal mensen dat onder beschermingsbewind staat is de afgelopen jaren sterk toegenomen. Een aanzienlijk deel van de instroom in beschermingsbewind wordt uitgesproken op grond van (problematische) schulden, de zogenaamde schuldenbewinden. Het is de vraag of schuldenbewinden in alle gevallen noodzakelijk zijn of dat een lichtere voorziening van de gemeente passender is. De kantonrechter kent schuldenbewinden toe. Met de nieuwe wet krijgen gemeenten de mogelijkheid om advies aan de rechter te geven in de gerechtelijke procedure rondom schuldenbewind. Het gaat om een wijziging van het Burgerlijk Wetboek (1) inzake curatele, beschermingsbewind en mentorschap.

Meer informatie vind je hier bij de VNG

Wijziging Wet Gemeentelijke Schuldhulpverlening (Wgs)

Steeds meer gemeenten werken samen met woningcorporaties, zorgverzekeraars en energie- en drinkwaterbedrijven om zo vroeg mogelijk hulp te kunnen bieden aan mensen met betaalachterstanden op vaste lasten. Bij deze vroegsignalering van schulden biedt de gemeente hulp aan, voordat mensen zelf aan de bel trekken. Het Rijk bereidt een wetswijziging voor die gemeenten expliciet toestaat om bijvoorbeeld vroegtijdig informatie over huurachterstanden te ontvangen van woningcorporaties. Gemeenten kunnen mensen met huurachterstanden daardoor beter en sneller vinden en vervolgens helpen. Door het faciliteren van de uitwisseling van persoonsgegevens wordt de dienstverlening tevens verbeterd en ontstaan er kortere doorlooptijden. De regelgeving wordt AVG-conform gemaakt.

Meer informatie vind je hier bij de VNG