“Voor mijn gevoel had ik veel geld”

Jongvolwassenen en schulden


Verschijningsdatum: April 2015
Prijs: gratis download
Publicatie: Panteia
Auteurs: Florieke Westhof, Lennart de Ruig, Mirjam Tom

Panteia kreeg van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid de opdracht om te onderzoeken wat de omvang en kenmerken zijn van schuldenproblematiek bij jongvolwassenen van 18 tot en met 27 jaar.

Het onderzoek bestond uit een enquête onder 1.518 jongvolwassenen, 29 diepte-interviews met jongvolwassenen en vier interviews met deskundigen die vanuit het onderwijs, de schuldhulpverlening en de wetenschap kennis hebben van jongvolwassenen met schulden. Het onderzoek kijkt naar de omvang en kenmerken van schulden, verschillen tussen groepen jong volwassenen en de oorzaak en beleving van schulden.

De onderzoekers vonden ondermeer dat 304.000 jongvolwassenen risicovolle schulden hebben, een derde een lening heeft en een vijfde moet geld terugbetalen aan de belastingdienst.

Download het onderzoek